ნათია ბერიძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

ნათია ბერიძე

იმყოფება 349-ე ადგილზე.

up