გვანცა თავბერიძე-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

გვანცა თავბერიძე

იმყოფება 261-ე ადგილზე.

up