გიორგი კევლიშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

გიორგი კევლიშვილი

იმყოფება 679-ე ადგილზე.

up