თეიმურაზ ბაღაშვილი-ს კაბინეტი

თქვენ ჯერ არ დაგიწყიათ თეორიული სწავლება..

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

თეიმურაზ ბაღაშვილი

იმყოფება 382-ე ადგილზე.

up