სალომე სიხარულიძე-ს კაბინეტი

თარიღი

დასახელება

სტატუსი

კონფიდენციალურია
5-დღიანი, ონლაინ
done info
კონფიდენციალურია
10-დღიანი, ონლაინ
done info
კონფიდენციალურია
10-დღიანი, ონლაინ
done info

თარიღი

ტრანსმისია

მასწავლებელი

კონფიდენციალურია
ავტომატიკა
ლაშა კერესელიძე
info