მედეა ურუშაძე-ს კაბინეტი

თარიღი

დასახელება

სტატუსი

კონფიდენციალურია
5-დღიანი, სტანდარტული
done info
კონფიდენციალურია
5-დღიანი, სტანდარტული
done info

მას ჯერ არ დაუწყია პრაქტიკული სწავლება..

მედეა ურუშაძე

იმყოფება 263-ე ადგილზე.

up