სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4374 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 87194 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
23151 vardo bolqvadze ჯარიმები #5 100% see more 10 2022-08-08 23:14:20
23152 maka paichadze ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23153 maka paichadze ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23154 maka paichadze ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23155 maka paichadze ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23156 maka paichadze ჯარიმები #5 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
23157 ia kvaratskhelia სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23158 ia kvaratskhelia სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23159 ia kvaratskhelia სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23160 ia kvaratskhelia სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23161 გიორგი გოგია სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23162 გიორგი გოგია სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23163 გიორგი გოგია სიჩქარეები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23164 გიორგი გოგია სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23165 ia kvaratskhelia სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23166 რუსუდან პანკელაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
23167 რუსუდან პანკელაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23168 ia kvaratskhelia სამედიცინო #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23169 რუსუდან პანკელაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23170 რუსუდან პანკელაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
23171 რუსუდან პანკელაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23172 ნატა პურიჭამიაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23173 რუსუდან პანკელაშვილი სამედიცინო #2 40% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23174 ნატა პურიჭამიაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23175 მარიამი იარაჯული ჯარიმები #1 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
23176 ნატა პურიჭამიაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23177 ნატა პურიჭამიაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23178 მარიამი იარაჯული ჯარიმები #2 100% see more 7 2022-08-08 23:14:20
23179 მარიამი იარაჯული ჯარიმები #3 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
23180 მარიამი იარაჯული ჯარიმები #4 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
23181 ნატა პურიჭამიაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
23182 მარიამი იარაჯული ჯარიმები #5 100% see more 12 2022-08-08 23:14:20
23183 manoni biwadze ჯარიმები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
23184 ნატა პურიჭამიაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23185 ნატა პურიჭამიაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23186 ირმა აბულაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23187 ირმა აბულაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23188 ირმა აბულაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23189 ირმა აბულაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 7 2022-08-08 23:14:20
23190 ირმა აბულაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23191 ირმა აბულაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
23192 ეკა ბერიშვილი ჯარიმები #2 77% see more 4 2022-08-08 23:14:20
23193 ეკა ბერიშვილი სამედიცინო #1 70% see more 9 2022-08-08 23:14:20
23194 ქეთა ბიჩნიგაური ჯარიმები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
23195 ქეთა ბიჩნიგაური ჯარიმები #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
23196 ქეთა ბიჩნიგაური ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23197 ქეთა ბიჩნიგაური ჯარიმები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23198 ქეთა ბიჩნიგაური ჯარიმები #5 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
23199 ქეთა ბიჩნიგაური სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23200 ქეთა ბიჩნიგაური სიჩქარეები #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 463
  • 464
  • 465
  • . . . . . . . . . . . . .
  • 479
  • 480