სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4375 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 87196 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
23101 maia maia ჯარიმები #1 50% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23102 maia maia სიჩქარეები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
23103 maia maia სიჩქარეები #1 60% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23104 maia maia სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23105 maia maia სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23106 maia maia სამედიცინო #1 40% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23107 vahce chaduneli ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23108 vahce chaduneli ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23109 vahce chaduneli ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23110 vardo bolqvadze სამედიცინო #1 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
23111 vardo bolqvadze სამედიცინო #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
23112 ნათია შაყულაშვილი სამედიცინო #1 10% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23113 ნატო ლოლუა სიჩქარეები #1 20% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23114 პავლიკა ჯაგუნავა ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23115 პავლიკა ჯაგუნავა ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23116 პავლიკა ჯაგუნავა ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23117 პავლიკა ჯაგუნავა ჯარიმები #4 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
23118 პავლიკა ჯაგუნავა ჯარიმები #5 100% see more 7 2022-08-08 23:14:20
23119 ხატია ჯოჯუა ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23120 ხატია ჯოჯუა ჯარიმები #2 100% see more 6 2022-08-08 23:14:20
23121 ხატია ჯოჯუა ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23122 ხატია ჯოჯუა ჯარიმები #4 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
23123 ხატია ჯოჯუა ჯარიმები #5 100% see more 8 2022-08-08 23:14:20
23124 ემზარ გოგიჩაიშვილი ჯარიმები #1 100% see more 6 2022-08-08 23:14:20
23125 ემზარ გოგიჩაიშვილი ჯარიმები #2 100% see more 10 2022-08-08 23:14:20
23126 ემზარ გოგიჩაიშვილი ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23127 ემზარ გოგიჩაიშვილი ჯარიმები #4 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
23128 ემზარ გოგიჩაიშვილი ჯარიმები #5 100% see more 14 2022-08-08 23:14:20
23129 ემზარ გოგიჩაიშვილი სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23130 ემზარ გოგიჩაიშვილი სამედიცინო #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23131 ემზარ გოგიჩაიშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23132 ემზარ გოგიჩაიშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23133 ემზარ გოგიჩაიშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
23134 ემზარ გოგიჩაიშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23135 სალომე დავლაშერიძე ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23136 სალომე დავლაშერიძე ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23137 სალომე დავლაშერიძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23138 სალომე დავლაშერიძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23139 სალომე დავლაშერიძე ჯარიმები #5 100% see more 8 2022-08-08 23:14:20
23140 vardo bolqvadze სიჩქარეები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
23141 vardo bolqvadze სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
23142 vardo bolqvadze სიჩქარეები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23143 vardo bolqvadze სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23144 vahce chaduneli სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23145 vahce chaduneli სიჩქარეები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
23146 vahce chaduneli სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
23147 vahce chaduneli სიჩქარეები #4 100% see more 12 2022-08-08 23:14:20
23148 vardo bolqvadze ჯარიმები #1 100% see more 6 2022-08-08 23:14:20
23149 vardo bolqvadze ჯარიმები #2 100% see more 9 2022-08-08 23:14:20
23150 vardo bolqvadze ჯარიმები #3 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 462
  • 463
  • 464
  • . . . . . . . . . . . . . .
  • 479
  • 480