სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4219 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 84561 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 20 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
11451 Oto Bachiashvili სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11452 Oto Bachiashvili ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11453 მაია კობალაძე ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
11454 მაია კობალაძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11455 მაია კობალაძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11456 მაია კობალაძე ჯარიმები #5 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11457 მაია კობალაძე სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11458 მაია კობალაძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11459 მაია კობალაძე სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11460 ნინო ბოჭორიშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
11461 ნინო ბოჭორიშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
11462 ნინო ბოჭორიშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11463 ნინო ბოჭორიშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11464 ნინო ბოჭორიშვილი ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11465 ნინო ბოჭორიშვილი ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11466 ნინო ბოჭორიშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11467 ნინო ბოჭორიშვილი ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11468 ნინო ბოჭორიშვილი ჯარიმები #5 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
11469 შოთა მანაგაძე ჯარიმები #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
11470 შოთა მანაგაძე ჯარიმები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
11471 შოთა მანაგაძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11472 შოთა მანაგაძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11473 შოთა მანაგაძე ჯარიმები #5 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
11474 Ахпер Антиев ჯარიმები #1 66% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11475 ლედი სურმანიძე ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11476 ლედი სურმანიძე ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11477 ლედი სურმანიძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11478 ლედი სურმანიძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11479 ლედი სურმანიძე ჯარიმები #5 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11480 salome abashidze სამედიცინო #1 % see more 4 2022-08-08 23:14:21
11481 salome abashidze სამედიცინო #2 100% see more 8 2022-08-08 23:14:21
11482 ლედი სურმანიძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11483 ლედი სურმანიძე სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11484 ლედი სურმანიძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11485 ლედი სურმანიძე სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11486 ლედი სურმანიძე სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11487 ლედი სურმანიძე სამედიცინო #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11488 რუსუდან ვეშაგური ჯარიმები #1 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
11489 რუსუდან ვეშაგური ჯარიმები #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
11490 რუსუდან ვეშაგური ჯარიმები #3 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
11491 რუსუდან ვეშაგური ჯარიმები #4 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
11492 რუსუდან ვეშაგური ჯარიმები #5 100% see more 9 2022-08-08 23:14:21
11493 რუსუდან ვეშაგური სიჩქარეები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11494 რუსუდან ვეშაგური სიჩქარეები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
11495 რუსუდან ვეშაგური სიჩქარეები #3 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
11496 რუსუდან ვეშაგური სიჩქარეები #4 100% see more 11 2022-08-08 23:14:21
11497 რუსუდან ვეშაგური სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11498 რუსუდან ვეშაგური სამედიცინო #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
11499 Zura P ჯარიმები #1 100% see more 24 2022-08-08 23:14:21
11500 Tsotne Kharshiladze სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 229
  • 230
  • 231
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 463
  • 464