სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4219 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 84561 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 20 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
11401 NIKOLOZ GARSEVANISHVILI სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11402 Tako Akhvlediani ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11403 Tako Akhvlediani ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11404 Tako Akhvlediani ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11405 Tako Akhvlediani ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11406 Tako Akhvlediani ჯარიმები #5 100% see more 10 2022-08-08 23:14:21
11407 vazha mgebrishvili ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11408 vazha mgebrishvili ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11409 vazha mgebrishvili ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11410 vazha mgebrishvili ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11411 vazha mgebrishvili ჯარიმები #5 72% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11412 Tamar ansiani სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11413 Tamar ansiani სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11414 Tamar ansiani სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11415 Tamar ansiani სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
11416 ნატალია მულაძე სამედიცინო #1 100% see more 7 2022-08-08 23:14:21
11417 ნატალია მულაძე სამედიცინო #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
11418 მარიამ ჩორგოლიანი ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11419 მარიამ ჩორგოლიანი ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11420 მარიამ ჩორგოლიანი ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11421 მარიამ ჩორგოლიანი ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11422 მარიამ ჩორგოლიანი ჯარიმები #5 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
11423 მარიამ ჩორგოლიანი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11424 მარიამ ჩორგოლიანი სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11425 მარიამ ჩორგოლიანი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11426 მარიამ ჩორგოლიანი სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11427 მარიამ ჩორგოლიანი სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11428 მარიამ ჩორგოლიანი სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11429 გულიანაზ ცინარიძე სიჩქარეები #1 % see more 1 2022-08-08 23:14:21
11430 ბესარიონ ახვლედიანი ჯარიმები #1 16% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11431 გულიანაზ ცინარიძე სიჩქარეები #2 % see more 1 2022-08-08 23:14:21
11432 გულიანაზ ცინარიძე სიჩქარეები #4 11% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11433 გულიანაზ ცინარიძე ჯარიმები #1 16% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11434 გულიანაზ ცინარიძე ჯარიმები #2 11% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11435 გულიანაზ ცინარიძე ჯარიმები #3 33% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11436 გულიანაზ ცინარიძე ჯარიმები #4 % see more 2 2022-08-08 23:14:21
11437 გულიანაზ ცინარიძე ჯარიმები #5 % see more 1 2022-08-08 23:14:21
11438 გულიანაზ ცინარიძე სამედიცინო #1 % see more 1 2022-08-08 23:14:21
11439 გულიანაზ ცინარიძე სამედიცინო #2 10% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11440 NIKOLOZ GARSEVANISHVILI სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11441 NIKOLOZ GARSEVANISHVILI სამედიცინო #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
11442 Nino Tkemaladze სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11443 Nino Tkemaladze სამედიცინო #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
11444 Nino Tkemaladze სიჩქარეები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11445 Nino Tkemaladze სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11446 Nino Tkemaladze სიჩქარეები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
11447 Nino Tkemaladze სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
11448 Oto Bachiashvili სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11449 Oto Bachiashvili სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
11450 Oto Bachiashvili სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 228
  • 229
  • 230
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 463
  • 464