სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4591 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 91377 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
11401 ემზარ ცეცხლაძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11402 ემზარ ცეცხლაძე სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11403 ემზარ ცეცხლაძე სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11404 ემზარ ცეცხლაძე სამედიცინო #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11405 ანი ანი სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11406 ანი ანი სამედიცინო #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11407 ანი ანი ჯარიმები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11408 ანი ანი ჯარიმები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11409 ანი ანი ჯარიმები #3 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11410 ანი ანი ჯარიმები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11411 ანი ანი ჯარიმები #5 100% see more 9 2022-08-08 23:14:22
11412 მაია დვალი ჯარიმები #1 66% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11413 არაბული შოთა ჯარიმები #1 16% see more 9 2022-08-08 23:14:22
11414 nana gogoberidze ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11415 nana gogoberidze ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11416 nana gogoberidze ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11417 nana gogoberidze ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11418 ჯენი ოსიაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11419 ჯენი ოსიაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11420 anastasia zurabishvili სამედიცინო #1 60% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11421 თეკლა ხატიაშვილი ჯარიმები #1 50% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11422 ელისაბედ ფხალაძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11423 ელისაბედ ფხალაძე სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11424 ელისაბედ ფხალაძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11425 ელისაბედ ფხალაძე სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11426 ელისაბედ ფხალაძე სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11427 ელისაბედ ფხალაძე სამედიცინო #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11428 ჯენი ოსიაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11429 ჯენი ოსიაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 14 2022-08-08 23:14:22
11430 ჯენი ოსიაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11431 ჯენი ოსიაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
11432 ჯენი ოსიაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
11433 ნინო ჯვარშეიშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11434 ნინო ჯვარშეიშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11435 თეკლა ჭელიშვილი ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11436 თეკლა ჭელიშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11437 თეკლა ჭელიშვილი ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11438 ნინო ჯვარშეიშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11439 ნინო ჯვარშეიშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11440 ნინო ჯვარშეიშვილი სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11441 თეკლა ჭელიშვილი ჯარიმები #5 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11442 თეკლა ჭელიშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11443 თეკლა ჭელიშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11444 თეკლა ჭელიშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11445 თეკლა ჭელიშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11446 თეკლა ჭელიშვილი სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11447 თეკლა ჭელიშვილი სამედიცინო #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11448 ana lobjanidze ჯარიმები #1 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
11449 ana lobjanidze ჯარიმები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11450 ana lobjanidze ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 228
  • 229
  • 230
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 503
  • 504