სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 3285 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 65617 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
17301 თეონა მაჭარაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 6 2022-08-08 23:14:20
17302 გვანცა იმედაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
17303 გვანცა იმედაშვილი სამედიცინო #2 60% see more 2 2022-08-08 23:14:20
17304 გიორგი გეჯაძე ჯარიმები #1 50% see more 4 2022-08-08 23:14:20
17305 valeri mikeladze ჯარიმები #1 100% see more 6 2022-08-08 23:14:20
17306 valeri mikeladze ჯარიმები #2 100% see more 6 2022-08-08 23:14:20
17307 valeri mikeladze ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
17308 valeri mikeladze ჯარიმები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
17309 valeri mikeladze ჯარიმები #5 100% see more 10 2022-08-08 23:14:20
17310 valeri mikeladze სამედიცინო #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
17311 valeri mikeladze სამედიცინო #2 100% see more 24 2022-08-08 23:14:20
17312 valeri mikeladze სიჩქარეები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
17313 valeri mikeladze სიჩქარეები #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
17314 valeri mikeladze სიჩქარეები #3 100% see more 6 2022-08-08 23:14:20
17315 valeri mikeladze სიჩქარეები #4 100% see more 8 2022-08-08 23:14:20
17316 ანი კანდელაკი ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
17317 ანი კანდელაკი ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
17318 ანი კანდელაკი ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
17319 ანი კანდელაკი ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
17320 ანი კანდელაკი ჯარიმები #5 66% see more 3 2022-08-08 23:14:20
17321 ნანა გაბიანი ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
17322 ნანა გაბიანი ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
17323 ნანა გაბიანი ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
17324 ნანა გაბიანი ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
17325 ნანა გაბიანი ჯარიმები #5 100% see more 7 2022-08-08 23:14:20
17326 ანა ოკუჯავა სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
17327 ანა ოკუჯავა სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
17328 ნინო ექვთიმიშვილი ჯარიმები #2 100% see more 9 2022-08-08 23:14:20
17329 ნინო ექვთიმიშვილი ჯარიმები #3 100% see more 6 2022-08-08 23:14:20
17330 ნინო ექვთიმიშვილი ჯარიმები #4 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
17331 ნინო ექვთიმიშვილი ჯარიმები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:20
17332 ნინო ექვთიმიშვილი ჯარიმები #5 100% see more 7 2022-08-08 23:14:20
17333 ნათია მათიაშვილი ჯარიმები #2 66% see more 15 2022-08-08 23:14:20
17334 ნათია მათიაშვილი სიჩქარეები #1 40% see more 1 2022-08-08 23:14:20
17335 ნათია მათიაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
17336 ნათია მათიაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
17337 ნათია მათიაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
17338 ნათია მათიაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
17339 ნათია მათიაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 5 2022-08-08 23:14:20
17340 ნათია მათიაშვილი ჯარიმები #5 11% see more 1 2022-08-08 23:14:20
17341 იამზე ირემაძე ჯარიმები #1 % see more 2 2022-08-08 23:14:20
17342 მაია ბოჭორიშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
17343 მაია ბოჭორიშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
17344 მაია ბოჭორიშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:20
17345 მაია ბოჭორიშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
17346 თორნიკე ბუბაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 13 2022-08-08 23:14:20
17347 თორნიკე ბუბაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 10 2022-08-08 23:14:20
17348 თორნიკე ბუბაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:20
17349 თორნიკე ბუბაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:20
17350 ana jashiashvili ჯარიმები #1 0% see more 2 2022-08-08 23:14:20
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 346
  • 347
  • 348
  • . . . . . . . . . . .
  • 360
  • 361
up