სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 3285 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 65617 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
8651 giorgi beroshvili სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8652 მარიამ ახვლედიანი სიჩქარეები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8653 მარიამ ახვლედიანი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8654 მარიამ ახვლედიანი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8655 მარიამ ახვლედიანი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
8656 მარიამ ახვლედიანი სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8657 მარიამ ახვლედიანი სამედიცინო #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8658 giorgi beroshvili სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8659 giorgi beroshvili სამედიცინო #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
8660 ნათია გიორგაძე ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8661 ნათია გიორგაძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8662 ნათია გიორგაძე ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8663 ნათია გიორგაძე ჯარიმები #5 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
8664 დიმიტრი ზაზაძ3 სიჩქარეები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
8665 დიმიტრი ზაზაძ3 სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8666 დიმიტრი ზაზაძ3 სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
8667 ელისაბედ მამრაძე ჯარიმები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
8668 ელისაბედ მამრაძე ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
8669 ელისაბედ მამრაძე ჯარიმები #4 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
8670 ელისაბედ მამრაძე ჯარიმები #5 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
8671 ელისაბედ მამრაძე სიჩქარეები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8672 ელისაბედ მამრაძე სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8673 ელისაბედ მამრაძე სიჩქარეები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8674 ელისაბედ მამრაძე სიჩქარეები #4 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
8675 NATIA Buzhghulashvili სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8676 NATIA Buzhghulashvili სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8677 NATIA Buzhghulashvili სიჩქარეები #4 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
8678 NATIA Buzhghulashvili სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8679 NATIA Buzhghulashvili სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8680 NATIA Buzhghulashvili სამედიცინო #2 40% see more 3 2022-08-08 23:14:21
8681 NATIA Buzhghulashvili ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8682 NATIA Buzhghulashvili ჯარიმები #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
8683 გვანცა სახელაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8684 გვანცა სახელაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8685 გვანცა სახელაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8686 გვანცა სახელაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8687 გვანცა სახელაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8688 გვანცა სახელაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8689 ელისაბედ მამრაძე სამედიცინო #1 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
8690 ელისაბედ მამრაძე სამედიცინო #2 100% see more 17 2022-08-08 23:14:21
8691 თორნიკე ფარღალავა ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8692 თორნიკე ფარღალავა ჯარიმები #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
8693 თორნიკე ფარღალავა ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8694 თორნიკე ფარღალავა ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8695 თორნიკე ფარღალავა ჯარიმები #5 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
8696 მაია ბეჟიტაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8697 მაია ბეჟიტაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
8698 მაია ბეჟიტაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8699 მაია ბეჟიტაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
8700 მაია ბეჟიტაშვილი ჯარიმები #5 77% see more 2 2022-08-08 23:14:21
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 173
  • 174
  • 175
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 360
  • 361
up