სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 2350 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 45078 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
6201 გიორგი ბოსტოღანაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2021-04-05 01:14:03
6202 თამო თამო ჯარიმები #5 16% see more 1 2021-04-04 21:13:04
6203 khatia Kibilovi სამედიცინო #1 100% see more 1 2021-04-04 18:31:16
6204 khatia Kibilovi სამედიცინო #2 100% see more 5 2021-04-04 18:29:39
6205 ana jashiashvili ჯარიმები #1 0% see more 2 2021-04-04 18:21:53
6206 თორნიკე ბუბაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2021-04-04 17:23:24
6207 თორნიკე ბუბაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 10 2021-04-04 17:22:47
6208 თორნიკე ბუბაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 13 2021-04-04 17:22:12
6209 თორნიკე ბუბაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2021-04-04 17:21:56
6210 giorgi zodelava ჯარიმები #5 100% see more 9 2021-04-04 13:44:33
6211 giorgi zodelava ჯარიმები #4 100% see more 5 2021-04-04 13:37:37
6212 მაია ბოჭორიშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2021-04-04 01:55:16
6213 მაია ბოჭორიშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 2 2021-04-04 01:53:28
6214 მაია ბოჭორიშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 3 2021-04-04 01:52:05
6215 მაია ბოჭორიშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2021-04-04 01:50:31
6216 იამზე ირემაძე ჯარიმები #1 % see more 2 2021-04-04 01:34:05
6217 ნათია მათიაშვილი ჯარიმები #5 11% see more 1 2021-04-04 01:05:59
6218 ნათია მათიაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 5 2021-04-04 01:04:21
6219 ნათია მათიაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2021-04-04 01:03:25
6220 ნათია მათიაშვილი ჯარიმები #2 66% see more 15 2021-04-04 01:02:43
6221 ნათია მათიაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 7 2021-04-04 00:56:45
6222 ნათია მათიაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2021-04-04 00:50:46
6223 ნათია მათიაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2021-04-04 00:42:02
6224 ნათია მათიაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2021-04-04 00:40:51
6225 ნათია მათიაშვილი სიჩქარეები #1 40% see more 1 2021-04-04 00:39:37
6226 ნანა გაბიანი ჯარიმები #5 100% see more 7 2021-04-03 20:51:22
6227 ნანა გაბიანი ჯარიმები #4 100% see more 1 2021-04-03 20:40:12
6228 ნანა გაბიანი ჯარიმები #3 100% see more 1 2021-04-03 20:39:45
6229 ნანა გაბიანი ჯარიმები #2 100% see more 2 2021-04-03 20:38:39
6230 ნანა გაბიანი ჯარიმები #1 100% see more 2 2021-04-03 20:32:53
6231 ანი კანდელაკი ჯარიმები #5 66% see more 3 2021-04-03 17:54:30
6232 ანი კანდელაკი ჯარიმები #4 100% see more 1 2021-04-03 17:50:32
6233 ანი კანდელაკი ჯარიმები #3 100% see more 2 2021-04-03 17:50:09
6234 ანი კანდელაკი ჯარიმები #2 100% see more 2 2021-04-03 17:48:50
6235 ანი კანდელაკი ჯარიმები #1 100% see more 2 2021-04-03 17:46:24
6236 გიორგი დვალიშვილი ჯარიმები #5 100% see more 9 2021-04-03 15:43:33
6237 გიორგი გეჯაძე ჯარიმები #1 50% see more 4 2021-04-03 15:41:19
6238 გიორგი დვალიშვილი ჯარიმები #4 100% see more 2 2021-04-03 15:40:12
6239 გიორგი დვალიშვილი ჯარიმები #3 100% see more 3 2021-04-03 15:40:01
6240 გიორგი დვალიშვილი ჯარიმები #2 100% see more 9 2021-04-03 15:38:01
6241 გიორგი დვალიშვილი ჯარიმები #1 100% see more 3 2021-04-03 15:37:14
6242 გვანცა იმედაშვილი სამედიცინო #2 60% see more 2 2021-04-03 12:33:29
6243 გვანცა იმედაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 1 2021-04-03 12:28:45
6244 თეონა მაჭარაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 6 2021-04-03 12:21:08
6245 თეონა მაჭარაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 1 2021-04-03 12:16:37
6246 თეონა მაჭარაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 9 2021-04-03 12:13:03
6247 თეონა მაჭარაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 5 2021-04-03 12:08:25
6248 თეონა მაჭარაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 4 2021-04-03 12:08:09
6249 თეონა მაჭარაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 3 2021-04-03 12:07:45
6250 თეონა მაჭარაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 2 2021-04-03 12:06:52
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 124
  • 125
  • 126
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 249
  • 250
up