შეცვალეთ ბილეთების ენა
 
 

ბილეთები

B, B1 კატეგორია

54

1287
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ჩართული პირველი გადაცემით მოძრაობისას სიჩქარე დაბალია, ხოლო ძრავი მუშაობს მაღალი ბრუნთა რიცხვით და საჭიროებს მეტ საწვავს. მოძრაობის დაწყებისას, პირველი გადაცემით ჩართული სატრანსპორტო საშუალების ხანგრძლივი გაქნების დროს საწვავის ხარჯი იზრდება.
მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის დაწყებისას ჩართული პირველი გადაცემით ხანგრძლივი გაქნების დროს საწვავის ხარჯი:
1
მცირდება
2
იზრდება
3
არ იცვლება
1426
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისას საწვავის ნაკლებ ხარჯს უზრუნველყოფს მართვის სტილი მდორე აჩქარება მდორე შენელებით.
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვის როგორი სტილი უზრუნველყოფს საწვავის ნაკლებ ხარჯს?
1
მდორე აჩქარება მკვეთრი შენელებით
2
ხშირი და მკვეთრი აჩქარება მდორე შენელებით
3
მდორე აჩქარება მდორე შენელებით
1738
ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი საავტომობილო ზეთი ნიადაგში მოხვედრისას იწვევს ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას.
საავტომობილო ზეთი ნიადაგში მოხვედრისას:
1
იშლება წვრილ ნაწილაკებად, რის გამოც გავლენას არ ახდენს ეკოლოგიაზე
2
მალევე ორთქლდება და არ აბინძურებს გარემოს
3
იწვევს ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას
1742
სატრანსპორტო საშუალების დგომის დროს თუ ძრავი არის ჩართული, ეს განაპირობებს გამონაბოქლვის გამოყოფას და საწვავის გახარჯვას ფუჭად.

შესაბამისად, თუ შესაძლებელია, რომ სატრანსპორტო საშუალების დგომა განვახორციელოთ გამორთული ძრავით, აღნიშნული ქმედებით დავიცავთ გარემოს.
რა უნდა გვახსოვდეს მავნე ნივთიერებებისაგან გარემოს დასაცავად?
1
უნდა მოვერიდოთ სატრანსპორტო საშუალების დგომას ჩართული ძრავით
2
მოძრაობის დროის შესამცირებლად სატრანსპორტო საშუალება უნდა ვმართოთ ინტენსიური აჩქარებით და მკვეთრად დამუხრუჭებით
3
სატრანსპორტო საშუალება უნდა ვმართოთ ძრავის ბრუნვის მაღალი სიჩქარით
1743
ძრავის ჰაერის ფილტრის ფუნქციაა გაფილტროს ძრავში შემავალი ჰაერი.

გარკვეული პერიოდის გასვლისას, მას შემდეგ რაც ჰაერის ფილტრი დაბინძურდება, შედარებით ნაკლები ჰაერი ხვდება ძრავში, რაც იწვევს საწვავის ხარჯის მატებასა და მავნე ნივთიერებების მომატებულ გამოყოფას.

ძრავის ჰაერის ფილტრის შეცვლა არ წარმოადგენს დიდ სირთულეს :)
იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ საწვავის გაზრდილი ხარჯი და მავნე ნივთიერებების მომატებული გამოყოფა, დროულად უნდა გამოვცვალოთ:
1
ძრავის ჰაერის ფილტრი
2
მგზავრთა სალონის ვენტილაციის ფილტრი
3
საქარე მინის მინასაწმენდები
1744
როდესაც საბურავებში რეკომენდებულზე დაბალი წნევაა (დაშვებულია), საბურავის ზედაპირის შედარებით დიდი ნაწილი ეხება გზის საფარს, რაც ძრავს ურთულებს სატრანსპორტო საშუალების გადააადგილებას.
რას იწვევს საბურავებში რეკომენდებულ დონეზე ქვემოთ ჰაერის წნევის შემცირება?
1
ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას
2
ამცირებს საბურავების ცვეთას
3
ზრდის საწვავის მოხმარებას
1745
სატრანსპორტო საშუალების დგომის დროს თუ ძრავი არის ჩართული, ეს განაპირობებს გამონაბოქლვის გამოყოფას და საწვავის გახარჯვას ფუჭად.

შესაბამისად, თუ შესაძლებელია, რომ სატრანსპორტო საშუალების დგომა განვახორციელოთ გამორთული ძრავით, აღნიშნული ქმედებით დავიცავთ გარემოს.
როდის უნდა გავთიშოთ ძრავი საწვავის ეკონომიისა და გამონაბოლქვის შემცირების მიზნით?
1
როდესაც შეფერხებული მოძრაობის პირობებში გვიწევს დიდი ხნით დგომა
2
როდესაც ვჩერდებით
3
როდესაც ვმოძრაობთ დაღმართზე
1746
სატრანსპორტო საშუალებიდან გამოჟონილი ზეთი არ ორთქლდება და დიდი ხნის განმავლობაში აბინძურებს გარემოს, ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას იწვევს.
სატრანსპორტო საშუალების რომელიმე აგრეგატიდან გამოჟონილი ზეთი:
1
ნიადაგზე მოხვედრის შემთხვევაში ანოყიერებს მას
2
აბინძურებს გარემოს
3
ზეგავლენას არ ახდენს გარემოზე
1747
ავტოგასამართ სადგურზე სატრანსპორტო საშუალების ავზის შევსებისას, მაშინ, როდესაც ჩასასხმელი პისტოლეტი გაითიშება, ეს ნიშანია, რომ ავზი ავსებულია იმ დონეზე, როგორც ეს ქარხანა-დამამზადებლის მიერ იყო რეკომენდებული.
რა უნდა გვახსოვდეს სატრანსპორტო საშუალების საწვავით გამართვისას?
1
საწვავით გამართვისას სატრანსპორტო საშუალების ძრავი უნდა მუშაობდეს უქმ სვლაზე
2
შესაძლებლობის შემთხვევაში საწვავის ავზი უნდა შევავსოთ კიდემდე
3
არ უნდა განვაგრძოთ საწვავის ჩასხმა მას შემდეგ, რაც საწვავის ავზის გავსების შედეგად ჩასასხმელი მოწყობილობა (პისტოლეტი) ავტომატურად გაითიშება
1748
გამოსაბოქვი სისტემის გაუმართაობისას, ვეღარ ხერხდება გამონაბოქლვის სათანადოდ გადამუშავება და მასში შემავალი მავნე ნივთიერებების განადგურება. შესაბამისად, გამოსაბოლქვი სისტემის გაუმართაობა იწვევს მავნე ნივთიერებების ზრდას გამონაბოლქვში.
რა შეიძლება გამოიწვიოს გამოსაბოლქვი სისტემის გაუმართაობამ?
1
გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებების რაოდენობის ზრდა
2
საავარიო შუქსიგნალიზაციის ჩართვა
3
მოხმარებული საწვავის რაოდენობის მნიშვნელოვნად შემცირება
განმარტება
videohere
იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ საწვავის გაზრდილი ხარჯი და მავნე ნივთიერებების მომატებული გამოყოფა, დროულად უნდა გამოვცვალოთ:
1
ძრავის ჰაერის ფილტრი
2
საქარე მინის მინასაწმენდები
3
მგზავრთა სალონის ვენტილაციის ფილტრი
განმარტება
videohere
რას იწვევს საბურავებში რეკომენდებულ დონეზე ქვემოთ ჰაერის წნევის შემცირება?
1
ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას
2
ზრდის საწვავის მოხმარებას
3
ამცირებს საბურავების ცვეთას
განმარტება
videohere
როდის უნდა გავთიშოთ ძრავი საწვავის ეკონომიისა და გამონაბოლქვის შემცირების მიზნით?
1
როდესაც ვმოძრაობთ დაღმართზე
2
როდესაც შეფერხებული მოძრაობის პირობებში გვიწევს დიდი ხნით დგომა
3
როდესაც ვჩერდებით
განმარტება
videohere
სატრანსპორტო საშუალების რომელიმე აგრეგატიდან გამოჟონილი ზეთი:
1
ზეგავლენას არ ახდენს გარემოზე
2
ნიადაგზე მოხვედრის შემთხვევაში ანოყიერებს მას
3
აბინძურებს გარემოს
განმარტება
videohere
რა უნდა გვახსოვდეს სატრანსპორტო საშუალების საწვავით გამართვისას?
1
არ უნდა განვაგრძოთ საწვავის ჩასხმა მას შემდეგ, რაც საწვავის ავზის გავსების შედეგად ჩასასხმელი მოწყობილობა (პისტოლეტი) ავტომატურად გაითიშება
2
შესაძლებლობის შემთხვევაში საწვავის ავზი უნდა შევავსოთ კიდემდე
3
საწვავით გამართვისას სატრანსპორტო საშუალების ძრავი უნდა მუშაობდეს უქმ სვლაზე
განმარტება
videohere
რა შეიძლება გამოიწვიოს გამოსაბოლქვი სისტემის გაუმართაობამ?
1
საავარიო შუქსიგნალიზაციის ჩართვა
2
გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებების რაოდენობის ზრდა
3
მოხმარებული საწვავის რაოდენობის მნიშვნელოვნად შემცირება