საიტი განახლების პროცესშია

შეცვალეთ ბილეთების ენა
 
 

მარეგულირებლის სიგნალები

სიგნალები

სიგნალი #1

  ორივე ხელი განზე ან ჩამოშვებული
 • ზურგის მხრიდან მომავალი:
  ყველა ავტომობილი ჩერდება (ქვეითები გადადიან ზურგის და მკერდის პარალელურად)
 • მკერდის მხრიდან მომავალი:
  ყველა ავტომობილი ჩერდება (ქვეითები გადადიან ზურგის და მკერდის პარალელურად)
 • გვერდებიდან (ხელების მხრიდან) მომავალი:
  ყველა ავტომობილი მიდის მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ,
  ტრამვაი მიდის მხოლოდ პირდაპირ

სიგნალი #2

  მარჯვენა ხელი წინ
 • მარჯვენა ხელის მხრიდან მომავალი:
  ყველა ავტომობილი ჩერდება
 • ზურგის მხრიდან მომავალი:
  ყველა ავტომობილი ჩერდება (ქვეითები გადადიან ზურგის პარალელურად)
 • მკერდის მხრიდან მომავალი:
  ყველა ავტომობილი მიდის მხოლოდ მარჯვნივ
 • მარცხენა (ჩამოწეული) ხელის მხრიდან მომავალი:
  ტრამვაი მიდის მხოლოდ მარცხნივ,
  ყველა სხვა ავტომობილი — ნებისმიერი მიმართულებით

სიგნალი #3

  მარჯვენა ხელი მაღლა
 • ოთხივე მხრიდან მომავალი:
  ყველა ავტომობილი ჩერდება
  ყველა ქვეითი ჩერდება
  პატრულის, სახანძროს, სასწრაფოს მანქანებიც ჩერდება