ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

სულ 1083 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1770

როგორ უნდა შევამციროთ საბურავების ცვეთა?

 • 1

  საბურავებში მაქსიმალურად უნდა გავზარდოთ ჰაერის წნევა

 • 2

  საბურავებში ჰაერის წნევის დონე უნდა შევინარჩუნოთ ინსტრუქციით განსაზღვრულ ფარგლებში

 • 3

  მთელი წლის განმავლობაში უნდა ვიმოძრაოთ ზამთრის საბურავებით

 • 1
 • 2
 • 3

#1770

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1771

როდის არის მიზანშეწონილი შიგაწვის ძრავის გათიშვა?

 • 1

  სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-განტვირთვის დროს

 • 2

  ქვეითთა გადასასვლელებთან არსებულ "სდექ" ხაზებთან გაჩერების დროს

 • 3

  შუქნიშნის ამკრძალავ სიგნალზე გაჩერების დროს

 • 1
 • 2
 • 3

#1771

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1772

რა იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის მატებას?

 • 1

  მაყუჩის გაუმართაობა

 • 2

  ძრავის გაგრილების სისტემაში სითხის მაღალი დონე

 • 3

  საბურავებში ჰაერის წნევის რეკომენდებულზე მეტად გაზრდა

 • 1
 • 2
 • 3

#1772

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1773

რატომ უნდა ავარიდოთ თავი სწრაფად მოძრაობას?

 • 1

  სწრაფად მოძრაობის დროს მატულობს საბურავების და სამუხრუჭე ხუნდების ცვეთის ინტენსივობა

 • 2

  შესაძლოა დაზიანდეს საქარე მინა

 • 1
 • 2

#1773

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1774

რა უნდა მოვიმოქმედოთ ჰაერის დაბინძურების მაქსიმალურად შესამცირებლად?

 • 1

  ყველა გადაცემაზე ვიმოძრაოთ ძრავის მაღალი ბრუნვათა რიცხვით

 • 2

  სატრანსპორტო საშუალების მაყუჩიდან მუქი ფერის გამონაბოლქვის გამოყოფის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღმოვფხვრათ გაუმართაობა

 • 3

  როდესაც გვიწევს მოცდა დიდი ხნის განმავლობაში, გადაცემათა კოლოფი გადავრთოთ ნეიტრალურ მდგომარეობაში და ძრავი ვამუშავოთ უქმ სვლაზე

 • 1
 • 2
 • 3

#1774

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1775

სატრანსპორტო საშუალების ცივი ძრავით დაძვრისას, როგორ შევძლებთ თავი ავარიდოთ გარემოს დაბინძურებას ისე, რომ ზიანი არ მივაყენოთ ავტომობილის ძრავს?

 • 1

  დავძრათ სატრანსპორტო საშუალება და დაძვრის შემდეგ მცირე ხნით ვიმოძრაოთ ძრავის დაბალი ბრუნვათა რიცხვით მანამ, სანამ ძრავი არ გათბება

 • 2

  დაძვრამდე რამდენჯერმე დავაწვეთ აქსელერატორის სატერფულს, რათა ძრავის ტემპერატურამ დროულად მიაღწიოს დადგენილ ნორმას

 • 1
 • 2

#1775

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1776

რა შედეგი მოჰყვება ზაფხულში ზამთრის საბურავებით მოძრაობას?

 • 1

  მცირდება სამუხრუჭე მანძილი

 • 2

  იზრდება საბურავების ცვეთა

 • 3

  იზრდება სატრანსპორტო საშუალების მდგრადობა

 • 1
 • 2
 • 3

#1776

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1777

სად უნდა გავრეცხოთ სატრანსპორტო საშუალება, გარემო რომ არ დავაზიანოთ?

 • 1

  საავტომობილო პარკირების ადგილას

 • 2

  მდინარის ან წყალსაცავის ნაპირას

 • 3

  ავტოსამრეცხაოში

 • 1
 • 2
 • 3

#1777

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1778

რა ზრდის საწვავის მოხმარებას მნიშვნელოვნად?

 • 1

  ნავიგაციის მოწყობილობის გამოყენება

 • 2

  აუდიომოწყობილობის გამოყენება

 • 3

  ჰაერის გაგრილების სისტემის გამოყენება

 • 1
 • 2
 • 3

#1778

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1779

რა ამცირებს საწვავის დანახარჯს?

 • 1

  რეკომენდებულზე ნაკლები ოქტანობის მქონე ბენზინის გამოყენება

 • 2

  მინების ჩაწევა

 • 3

  ავტომობილზე შესაბამისი აეროდინამიური მოწყობილობების დაყენება

 • 1
 • 2
 • 3

#1779

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1780

რა შედეგი მოჰყვება შიგაწვის ძრავის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ძრავის მაღალი ბრუნვის სიჩქარით მართვას?

 • 1

  გაუმჯობესდება ძრავის გაგრილება

 • 2

  გაიზრდება მავნე ნივთიერებების გამოყოფა

 • 3

  შემცირდება ხმაურის დონე

 • 1
 • 2
 • 3

#1780

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1781

რა უნდა იცოდეთ კატალიზატორის შესახებ?

 • 1

  კატალიზატორი შესაძლოა დაზიანდეს, თუ სატრანსპორტო საშუალების დაქოქვა წარმოებს მისი ბუქსირებით

 • 2

  კატალიზატორში მოხვედრილი არასრული წვის პროდუქტები გავლენას არ ახდენს კატალიზატორის გამართულობაზე

 • 3

  კატალიზატორის გაუმართაობა გავლენას არ ახდენს გამონაბოლქვის ტოქსიკურობის ხარისხზე

 • 1
 • 2
 • 3

#1781

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1782

როგორ შეიძლება საბურავების ცვეთის ინტენსივობის შემცირება?

 • 1

  ზამთრის საბურავების ზაფხულში გამოყენებით

 • 2

  მაღალი სიჩქარით მოძრაობით

 • 3

  საბურავებში არსებული ჰაერის წნევის დადგენილ დონეზე შენარჩუნებით

 • 1
 • 2
 • 3

#1782

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1783

როგორ უნდა იქნას მიღწეული გარემოზე ზემოქმედების შემცირება?

 • 1

  საგზაო მოძრაობის დროს ხერგილში მოხვედრისას სატრანსპორტო საშუალების დაკეტვით და ქვეითად გზის გაგრძელებით

 • 2

  გადატვირთული საგზაო მოძრაობის მიუხედავად, საკუთარი სატრანსპორტო საშუალების მართვით

 • 3

  საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებთან ერთად ერთი სატრანსპორტო საშუალების გაზიარებით და მათთან ერთად მგზავრობით

 • 1
 • 2
 • 3

#1783

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1784

რა იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მიერ საწვავის მოხმარების გაზრდას?

 • 1

  მინების დაკეტვა

 • 2

  მგზავრთა რაოდენობის ან/და გადასაზიდი ტვირთის მატება

 • 3

  საბურავებში ჰაერის წნევის დონის რეკომენდებულზე მეტად გაზრდა

 • 1
 • 2
 • 3

#1784

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1785

როგორ შევძლებთ საწვავის დაზოგვას?

 • 1

  სახურავზე დამაგრებული საბარგულის ან თხილამურების სამაგრის მოხსნით

 • 2

  საბურავებში არსებული ჰაერის წნევის დონის ინსტრუქციით განსაზღვრულ დონეზე მეტად შემცირებით

 • 3

  მოძრაობის დროს უმაღლეს გადაცემაზე გადართვისგან თავის არიდებით

 • 1
 • 2
 • 3

#1785

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1786

რომელი ქცევა მიუთითებს გარემოზე ზრუნვაზე?

 • 1

  ინტენსიური მოძრაობისას წინ მიმავალი სატრანსპორტო საშუალებიდან მინიმალურად დასაშვები დისტანციის შენარჩუნება

 • 2

  მგზავრობისათვის არჩევანის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გაკეთება

 • 1
 • 2

#1786

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1787

სად უნდა განათავსოს თქვენი ბარგი იმისათვის, რომ დაზოგოთ საწვავი?

 • 1

  საბარგულში

 • 2

  სატრანსპორტო საშუალების სახურავზე

 • 1
 • 2

#1787

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1788

როგორ შევძლებთ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის შემცირებას დასახლებულ პუნქტებში?

 • 1

  გადაცემათა ყოველი გადართვისას გადაბმულობის ორჯერადი გათიშვით

 • 2

  დაბალ გადაცემაზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობით

 • 3

  მოძრაობის სიჩქარის შერჩევით გზის საფარის მდგომარეობის შესაბამისად

 • 1
 • 2
 • 3

#1788

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1789

რამდენიმე ობიექტზე მისასვლელად, როგორ უნდა დავგეგმოთ მოძრაობის მარშრუტი, რომ იგი იყოს ეკოლოგიურად გამართლებული?

 • 1

  ყველა მიმართულების მოძრაობისთვის მარშრუტი შევარჩიოთ დასახლებული პუნქტის ცენტრზე გავლით

 • 2

  თანმხვედრი მიმართულების მოძრაობის სხვა მონაწილეებთან შეთანხმებით ვიმოძრაოთ ერთ კოლონაში

 • 3

  რამდენიმე მარშრუტი გავაერთიანოთ ერთ მარშრუტში

 • 1
 • 2
 • 3

#1789