ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

სულ 1083 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #1770,

ეკო-მართვა

როგორ უნდა შევამციროთ საბურავების ცვეთა?

 • 1

  მთელი წლის განმავლობაში უნდა ვიმოძრაოთ ზამთრის საბურავებით

 • 2

  საბურავებში ჰაერის წნევის დონე უნდა შევინარჩუნოთ ინსტრუქციით განსაზღვრულ ფარგლებში

 • 3

  საბურავებში მაქსიმალურად უნდა გავზარდოთ ჰაერის წნევა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1771,

ეკო-მართვა

როდის არის მიზანშეწონილი შიგაწვის ძრავის გათიშვა?

 • 1

  სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-განტვირთვის დროს

 • 2

  ქვეითთა გადასასვლელებთან არსებულ "სდექ" ხაზებთან გაჩერების დროს

 • 3

  შუქნიშნის ამკრძალავ სიგნალზე გაჩერების დროს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1772,

ეკო-მართვა

რა იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის მატებას?

 • 1

  ძრავის გაგრილების სისტემაში სითხის მაღალი დონე

 • 2

  საბურავებში ჰაერის წნევის რეკომენდებულზე მეტად გაზრდა

 • 3

  მაყუჩის გაუმართაობა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1773,

ეკო-მართვა

რატომ უნდა ავარიდოთ თავი სწრაფად მოძრაობას?

 • 1

  შესაძლოა დაზიანდეს საქარე მინა

 • 2

  სწრაფად მოძრაობის დროს მატულობს საბურავების და სამუხრუჭე ხუნდების ცვეთის ინტენსივობა

 • 1
 • 2

ბილეთი #1774,

ეკო-მართვა

რა უნდა მოვიმოქმედოთ ჰაერის დაბინძურების მაქსიმალურად შესამცირებლად?

 • 1

  სატრანსპორტო საშუალების მაყუჩიდან მუქი ფერის გამონაბოლქვის გამოყოფის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღმოვფხვრათ გაუმართაობა

 • 2

  ყველა გადაცემაზე ვიმოძრაოთ ძრავის მაღალი ბრუნვათა რიცხვით

 • 3

  როდესაც გვიწევს მოცდა დიდი ხნის განმავლობაში, გადაცემათა კოლოფი გადავრთოთ ნეიტრალურ მდგომარეობაში და ძრავი ვამუშავოთ უქმ სვლაზე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1775,

ეკო-მართვა

სატრანსპორტო საშუალების ცივი ძრავით დაძვრისას, როგორ შევძლებთ თავი ავარიდოთ გარემოს დაბინძურებას ისე, რომ ზიანი არ მივაყენოთ ავტომობილის ძრავს?

 • 1

  დავძრათ სატრანსპორტო საშუალება და დაძვრის შემდეგ მცირე ხნით ვიმოძრაოთ ძრავის დაბალი ბრუნვათა რიცხვით მანამ, სანამ ძრავი არ გათბება

 • 2

  დაძვრამდე რამდენჯერმე დავაწვეთ აქსელერატორის სატერფულს, რათა ძრავის ტემპერატურამ დროულად მიაღწიოს დადგენილ ნორმას

 • 1
 • 2

ბილეთი #1776,

ეკო-მართვა

რა შედეგი მოჰყვება ზაფხულში ზამთრის საბურავებით მოძრაობას?

 • 1

  იზრდება სატრანსპორტო საშუალების მდგრადობა

 • 2

  მცირდება სამუხრუჭე მანძილი

 • 3

  იზრდება საბურავების ცვეთა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1777,

ეკო-მართვა

სად უნდა გავრეცხოთ სატრანსპორტო საშუალება, გარემო რომ არ დავაზიანოთ?

 • 1

  ავტოსამრეცხაოში

 • 2

  საავტომობილო პარკირების ადგილას

 • 3

  მდინარის ან წყალსაცავის ნაპირას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1778,

ეკო-მართვა

რა ზრდის საწვავის მოხმარებას მნიშვნელოვნად?

 • 1

  აუდიომოწყობილობის გამოყენება

 • 2

  ჰაერის გაგრილების სისტემის გამოყენება

 • 3

  ნავიგაციის მოწყობილობის გამოყენება

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1779,

ეკო-მართვა

რა ამცირებს საწვავის დანახარჯს?

 • 1

  რეკომენდებულზე ნაკლები ოქტანობის მქონე ბენზინის გამოყენება

 • 2

  მინების ჩაწევა

 • 3

  ავტომობილზე შესაბამისი აეროდინამიური მოწყობილობების დაყენება

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1780,

ეკო-მართვა

რა შედეგი მოჰყვება შიგაწვის ძრავის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ძრავის მაღალი ბრუნვის სიჩქარით მართვას?

 • 1

  გაუმჯობესდება ძრავის გაგრილება

 • 2

  შემცირდება ხმაურის დონე

 • 3

  გაიზრდება მავნე ნივთიერებების გამოყოფა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1781,

ეკო-მართვა

რა უნდა იცოდეთ კატალიზატორის შესახებ?

 • 1

  კატალიზატორის გაუმართაობა გავლენას არ ახდენს გამონაბოლქვის ტოქსიკურობის ხარისხზე

 • 2

  კატალიზატორში მოხვედრილი არასრული წვის პროდუქტები გავლენას არ ახდენს კატალიზატორის გამართულობაზე

 • 3

  კატალიზატორი შესაძლოა დაზიანდეს, თუ სატრანსპორტო საშუალების დაქოქვა წარმოებს მისი ბუქსირებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1782,

ეკო-მართვა

როგორ შეიძლება საბურავების ცვეთის ინტენსივობის შემცირება?

 • 1

  ზამთრის საბურავების ზაფხულში გამოყენებით

 • 2

  საბურავებში არსებული ჰაერის წნევის დადგენილ დონეზე შენარჩუნებით

 • 3

  მაღალი სიჩქარით მოძრაობით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1783,

ეკო-მართვა

როგორ უნდა იქნას მიღწეული გარემოზე ზემოქმედების შემცირება?

 • 1

  საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებთან ერთად ერთი სატრანსპორტო საშუალების გაზიარებით და მათთან ერთად მგზავრობით

 • 2

  საგზაო მოძრაობის დროს ხერგილში მოხვედრისას სატრანსპორტო საშუალების დაკეტვით და ქვეითად გზის გაგრძელებით

 • 3

  გადატვირთული საგზაო მოძრაობის მიუხედავად, საკუთარი სატრანსპორტო საშუალების მართვით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1784,

ეკო-მართვა

რა იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მიერ საწვავის მოხმარების გაზრდას?

 • 1

  საბურავებში ჰაერის წნევის დონის რეკომენდებულზე მეტად გაზრდა

 • 2

  მინების დაკეტვა

 • 3

  მგზავრთა რაოდენობის ან/და გადასაზიდი ტვირთის მატება

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1785,

ეკო-მართვა

როგორ შევძლებთ საწვავის დაზოგვას?

 • 1

  სახურავზე დამაგრებული საბარგულის ან თხილამურების სამაგრის მოხსნით

 • 2

  მოძრაობის დროს უმაღლეს გადაცემაზე გადართვისგან თავის არიდებით

 • 3

  საბურავებში არსებული ჰაერის წნევის დონის ინსტრუქციით განსაზღვრულ დონეზე მეტად შემცირებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1786,

ეკო-მართვა

რომელი ქცევა მიუთითებს გარემოზე ზრუნვაზე?

 • 1

  მგზავრობისათვის არჩევანის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გაკეთება

 • 2

  ინტენსიური მოძრაობისას წინ მიმავალი სატრანსპორტო საშუალებიდან მინიმალურად დასაშვები დისტანციის შენარჩუნება

 • 1
 • 2

ბილეთი #1787,

ეკო-მართვა

სად უნდა განათავსოს თქვენი ბარგი იმისათვის, რომ დაზოგოთ საწვავი?

 • 1

  სატრანსპორტო საშუალების სახურავზე

 • 2

  საბარგულში

 • 1
 • 2

ბილეთი #1788,

ეკო-მართვა

როგორ შევძლებთ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის შემცირებას დასახლებულ პუნქტებში?

 • 1

  გადაცემათა ყოველი გადართვისას გადაბმულობის ორჯერადი გათიშვით

 • 2

  დაბალ გადაცემაზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობით

 • 3

  მოძრაობის სიჩქარის შერჩევით გზის საფარის მდგომარეობის შესაბამისად

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1789,

ეკო-მართვა

რამდენიმე ობიექტზე მისასვლელად, როგორ უნდა დავგეგმოთ მოძრაობის მარშრუტი, რომ იგი იყოს ეკოლოგიურად გამართლებული?

 • 1

  ყველა მიმართულების მოძრაობისთვის მარშრუტი შევარჩიოთ დასახლებული პუნქტის ცენტრზე გავლით

 • 2

  თანმხვედრი მიმართულების მოძრაობის სხვა მონაწილეებთან შეთანხმებით ვიმოძრაოთ ერთ კოლონაში

 • 3

  რამდენიმე მარშრუტი გავაერთიანოთ ერთ მარშრუტში

 • 1
 • 2
 • 3