ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

სულ 1083 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #115,

შუქნიშანი

რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, შუქნიშნის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მწვანე ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  თეთრი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2

ბილეთი #116,

შუქნიშანი

რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  ყვითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  ცისფერი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2

ბილეთი #118,

შუქნიშანი

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება თეთრი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ შუქნიშანში ჩართულია ყვითელი მოციმციმე მაშუქი სიგნალი?

 • 1

  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლის მიმართ

 • 2

  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ

 • 3

  როგორც ტრამვაის მძღოლის, ასევე წითელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #119,

გზაჯვარედინი

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს, ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  როგორც მოტოციკლის მძღოლის, ასევე ლურჯი ავტომობილის მძღოლის მიმართ

 • 2

  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლის მიმართ

 • 3

  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლის მიმართ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #120,

გზაჯვარედინი

რომელი ავტომობილის მძღოლის მიმართ წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება მწვანე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლის მიმართ

 • 2

  არცერთი ავტომობილის მძღოლების მიმართ

 • 3

  მხოლოდ შავი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლის მიმართ

 • 4

  როგორც სატვირთო ავტომობილის, ასევე შავი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლების მიმართ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #121,

გზაჯვარედინი

რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  ლურჯი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  თეთრი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2

ბილეთი #122,

უსაფრთხოება

ვალდებულია თუ არა მძღოლი უზრუნველყოს, რომ მისმა სატრანსპორტო საშუალებამ დაბრკოლება არ შეუქმნას პრიორიტეტის მქონე საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებს?

 • 1

  ვალდებულია

 • 2

  არ არის ვალდებული

 • 1
 • 2

ბილეთი #123,

კონვეცია

ვალდებულია თუ არა მძღოლი გაიაროს შემოწმება სიმთვრალე-სიფხიზლის დასადგენად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი პირის მოთხოვნის საფუძველზე, თუ არსებობს საკმაო საფუძველი, რომ მძღოლი ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაშია?

 • 1

  ვალდებულია

 • 2

  არ არის ვალდებული

 • 1
 • 2

ბილეთი #125,

კონვეცია

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

საქართველოს ტერიტორიაზე მძღოლი ვალდებულია თან იქონიოს სატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის და მართვის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების სათანადოდ დამოწმებული თარგმანი, თუ მათში ასახული მონაცემები:

 • 1

  შესრულებული არ არის ქართული ან ლათინური ასოებით

 • 2

  შესრულებული არ არის ლათინური ასოებით, მაგრამ შესრულებულია ქართული ასოებით

 • 3

  შესრულებული არ არის ქართული ასოებით, მაგრამ შესრულებულია ლათინური ასოებით

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #126,

შუქნიშანი

რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  თეთრი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  წითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2

ბილეთი #128,

გზაჯვარედინი

რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  თეთრი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  წითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2

ბილეთი #130,

კონვეცია

მესაკუთრის არყოფნის შემთხვევაში, მისი სატრანსპორტო საშუალებით სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის ან ქვეყნის იმ ტერიტორიაზე გადასვლისას, სადაც საქართველოს იურიდიქცია არ ვრცელდება, ვალდებულია თუ არა მძღოლი თან იქონიოს მოცემული სატრანსპორტო საშუალების ფლობის, სარგებლობის ან განკარგვის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი?

 • 1

  არ არის ვალდებული

 • 2

  ვალდებულია

 • 1
 • 2

ბილეთი #134,

გზაჯვარედინი

რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი ავტომობილებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  ჯერ უნდა გაიაროს ყვითელმა ავტომობილმა, შემდეგ - რუხმა ავტომობილმა, ბოლოს - წითელმა ავტომობილმა

 • 2

  ჯერ უნდა გაიაროს რუხმა ავტომობილმა, შემდეგ - წითელმა ავტომობილმა, ბოლოს - ყვითელმა ავტომობილმა

 • 3

  ჯერ უნდა გაიაროს რუხმა ავტომობილმა, შემდეგ - ყვითელმა ავტომობილმა, ბოლოს - წითელმა ავტომობილმა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #137,

გზებზე მოძრაობა

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიმართ წარმოიქმნება გზის დათმობის ვალდებულება თეთრი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლის მიმართ

 • 2

  როგორც მოტოციკლის მძღოლის, ასევე ტრამვაის მძღოლის მიმართ

 • 3

  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლის მიმართ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #138,

საინფორმაციო

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ავტობუსი მოძრაობს დადგენილი მარშრუტით?

 • 1

  ორივე ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლი

 • 4

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #139,

მარეგულირებელი

მოცემულ სიტუაციაში, რომელი ავტომობილის მძღოლს ენიჭება გავლის უპირატესობა, თუ მარეგულირებლის ამ სიგნალზე მათი მოძრაობის ტრაექტორიები იკვეთება?

 • 1

  სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2

ბილეთი #140,

მარეგულირებელი

რომელი ავტომობილის მძღოლს აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #141,

შუქნიშანი

რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოიქმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  ავტობუსის მძღოლს

 • 2

  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2

ბილეთი #142,

საინფორმაციო

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა:

 • 1

  A მიმართულებით

 • 2

  B მიმართულებით

 • 3

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #143,

საინფორმაციო

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა:

 • 1

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3