ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ დამატებითი ⟫

19 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #1193

მოცემული დაფებიდან რომელი მიუთითებს მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე, სათანადო შეზღუდვის შემოტანის ადგილამდე ან წინ, მოძრაობის მიმართულებით არსებულ გარკვეულ ობიექტამდე (ადგილამდე)?

 • 1

  I

 • 2

  IV

 • 3

  II

 • 4

  III

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1196

მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები (დაფები) მიუთითებენ:

 • 1

  მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე

 • 2

  მანძილს გზის მიღმა (მოშორებით) მდებარე ობიექტამდე

 • 3

  გზაჯვარედინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1198

მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშანი (დაფა) მიუთითებს:

 • 1

  გამაფრთხილებელი ნიშნებით აღნიშნული გზის სახიფათო მონაკვეთის სიგრძეს, ან ამკრძალავი და საინფორმაციო–მაჩვენებელი ნიშნების მოქმედების ზონას

 • 2

  გზაჯვარედინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას

 • 3

  მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1199

მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი მიუთითებს დგომა-გაჩერების ამკრძალავი ნიშნების მოქმედების ზონას?

 • 1

  მხოლოდ III

 • 2

  მხოლოდ II

 • 3

  მხოლოდ I და III

 • 4

  მხოლოდ I

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1201

მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშანი (დაფა) მიუთითებს:

 • 1

  გაჩერების ამკრძალავი ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულზე

 • 2

  მანძილს გზის სხვა მხარეს მდებარე ობიექტამდე

 • 3

  მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1203

მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი მიუთითებს დგომა-გაჩერების ამკრძალავი ნიშნების მოქმედების ზონას მოედნის, შენობის, ფასადისა და ა. შ. ერთი მხარის გასწვრივ?

 • 1

  მხოლოდ II

 • 2

  მხოლოდ IV

 • 3

  მხოლოდ II და IV

 • 4

  მხოლოდ I და III

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1205

მოცემული დამატებითი ინფორმაციის ნიშნებიდან (დაფებიდან) რომელი მიუთითებს გზაჯვარედინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას ან მოძრაობის მიმართულებას უშუალოდ გზასთან მდებარე აღნიშნული ობიექტისაკენ?

 • 1

  მხოლოდ I და III

 • 2

  მხოლოდ II და III

 • 3

  მხოლოდ II

 • 4

  მხოლოდ I

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1208

მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომლის მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ მსუბუქ ავტომობილზე?

 • 1

  მხოლოდ II და IV

 • 2

  მხოლოდ I და III

 • 3

  მხოლოდ I

 • 4

  მხოლოდ IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1211

მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომლის მოქმედება ვრცელდება სამუშაო დღეებში?

 • 1

  მხოლოდ I

 • 2

  მხოლოდ II და III

 • 3

  მხოლოდ I და IV

 • 4

  მხოლოდ III

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1213

მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომელი მიუთითებს კვირის დღეებზე, როცა მოქმედებს ნიშანი?

 • 1

  მხოლოდ III და IV

 • 2

  მხოლოდ II და III

 • 3

  ყველა

 • 4

  მხოლოდ I

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1215

მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან, რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებებზე, რომლებზედაც დადგმულია საცნობი ნიშანი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი”?

 • 1

  მხოლოდ II

 • 2

  ორივეს

 • 3

  მხოლოდ I

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1216

მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაცია მძღოლს მიუთითებს, რომ გასწრება აკრძალულია:

 • 1

  ღრუბლიან ამინდში

 • 2

  დღე-ღამის ბნელ დროს

 • 3

  როცა გზის სავალი ნაწილის საფარი სველია

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1239

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  მიუთითებს სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ადგილს, რეგულირებად გზაჯვარედინებსა და არარეგულირებად სარკინიგზო გადასასვლელებზე

 • 2

  უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებლად

 • 3

  ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #1241

მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაცია მძღოლს მიუთითებს, რომ:

 • 1

  იწყება ორმხრივმოძრაობიანი გზის მონაკვეთი და 300 მეტრის მანძილზე მძღოლი ვალდებულია, გზა დაუთმოს შემხვედრ სატრანსპორტო საშუალებას

 • 2

  ნიშნიდან 300 მეტრის მანძილზე მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს შემხვედრ სატრანსპორტო საშუალებას

 • 3

  ნიშნიდან 300 მეტრის შემდეგ მდებარეობს გზის ვიწრო მონაკვეთი, სადაც მძღოლი ვალდებულია, გზა დაუთმოს შემხვედრ სატრანსპორტო საშუალებას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1242

მოცემული საგზაო ნიშნები მძღოლს აწვდის ინფორმაციას, რომ ნიშნის დადგმის ადგილიდან წინ:

 • 1

  400 მეტრის მანძილზე უსწორმასწორო გზაა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით

 • 2

  400 მეტრის შემდეგ იწყება უსწორმასწორო გზა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით

 • 3

  150-300 მეტრის შემდეგ იწყება 400 მეტრის სიგრძის უსწორმასწორო გზა, სადაც რეკომენდებულია მოძრაობა 30 კმ/სთ-ში სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1243

მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა თეთრი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობა?

 • 1

  არ ეკრძალება

 • 2

  ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #1244

მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა ყვითელი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობა?

 • 1

  ეკრძალება

 • 2

  არ ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #1245

მოცემული საგზაო ნიშანი მძღოლს მიუთითებს, რომ ნიშნების დადგმის ადგილიდან წინ:

 • 1

  300 მეტრის მანძილზე მოძრაობა აკრძალულია 50 კმ/სთ მეტი სიჩქარით

 • 2

  300 მეტრის შემდეგ მოძრაობა აკრძალულია 50 კმ/სთ მეტი სიჩქარით

 • 1
 • 2

ბილეთი #1246

მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაცია მძღოლს მიუთითებს, რომ ნიშნების დადგმის ადგილიდან წინ:

 • 1

  300 მეტრის შემდეგ მოძრაობა ნებადართულია, არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  300 მეტრის მანძილზე მოძრაობა ნებადართულია, არაუმეტეს 50 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2