ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ საინფორმაციო ⟫

42 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #138

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ავტობუსი მოძრაობს დადგენილი მარშრუტით?

 • 1

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  ორივე ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #142

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა:

 • 1

  B მიმართულებით

 • 2

  A მიმართულებით

 • 3

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #143

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გააგრძელოს მოძრაობა:

 • 1

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 2

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #144

რევერსული შუქნიშნის ამ სიგნალზე ლურჯი ავტომობილის მძღოლი უნდა:

 • 1

  გადავიდეს მარცხენა ზოლში

 • 2

  გააგრძელოს მოძრაობა პირდაპირ

 • 3

  გადავიდეს მარჯვენა ზოლში

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #146

აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს შევიდეს რევერსული მოძრაობის ზოლში, რევერსული შუქნიშნის ამ სიგნაზე?

 • 1

  არ აქვს უფლება

 • 2

  აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #187

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში ?

 • 1

  შავი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  თეთრი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  მწვანე ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #189

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართლებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლი

 • 2

  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი

 • 3

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #192

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართლებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  ორივე ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #230

ისრის მიმართულებით მოძრავი რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს?

 • 1

  მხოლოდ ტრაქტორის მძღოლი

 • 2

  მხოლოდ CE და B კატეგორიების ავტომობილების მძღოლები

 • 3

  მხოლოდ CE კატეგორიის მძღოლი

 • 4

  მხოლოდ ტრაქტორისა და CE კატეგორიის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #297

რომელი სატრასპორტო საშუალების მძღოლს არ ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ მოცემული გზა მიმდებარე ტერიტორიებს არ ემსახურება?

 • 1

  სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მოპედის მძღოლს

 • 3

  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #337

რომელი სატრანსპორტო საშუალებაა დაყენებული დგომის წესების დარღვევით?

 • 1

  ყველა სატრანსპორტო საშუალება

 • 2

  მწვანე ავტომობილი

 • 3

  მოტოციკლი

 • 4

  თეთრი ავტომობილი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #389

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:

 • 1

  მხოლოდ C მიმართულებით

 • 2

  არცერთი მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 4

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #455

მოცემულ სიტუაციაში, რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს არ ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?

 • 1

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მხოლოდ ტრაქტორის მძღოლს

 • 3

  ყველა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 • 4

  მხოლოდ კვადროციკლის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #484

მოცემულ სიტუაციაში, რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?

 • 1

  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #486

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:

 • 1

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ A და B მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ B და C მიმართულებით

 • 4

  მხოლოდ A და C მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #488

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:

 • 1

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 2

  მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ

 • 3

  მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 4

  მხოლოდ პირდაპირ, მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #768

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს ავტომაგისტრალს, რომელზედაც მოქმედებს ავტომაგისტრალზე მოძრაობის მომწესრიგებელი ნორმების მოთხოვნები?

 • 1

  მხოლოდ II

 • 2

  მხოლოდ IV

 • 3

  მხოლოდ III

 • 4

  მხოლოდ I

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #770

მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:

 • 1

  რევერსული გზის მონაკვეთის დასასრულს

 • 2

  მოძრაობის ზოლებზე აკრძალულ მიმართულებებს

 • 3

  ავტომაგისტრალის ნიშნით აღნიშნული გზის დასასრულს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #771

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი მიუთითებს გზას, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ ავტომობილისა და მოტოციკლის მოძრაობისათვის?

 • 1

  II

 • 2

  I

 • 3

  III

 • 4

  IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #774

მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:

 • 1

  ავომობილების მოძრაობისათვის განკუთვნილი ზოლის დასასრულს

 • 2

  საავტომობილო გზის დასასრულს

 • 3

  რევერსული გზის მონაკვეთის დასასრულს

 • 1
 • 2
 • 3