ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ მოცურება ⟫

14 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #1290

სატრანსპორტო საშუალება გადაყირავების წინააღმდეგ უფრო მდგრადია, თუ მისი სიმძიმის ცენტრი მდებარეობს:

 • 1

  დაბლა

 • 2

  მაღლა

 • 1
 • 2

ბილეთი #1297

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

მოსახვევში მოძრაობისას წინა წამყვანღერძიანი ავტომობილის უკანა ხიდის მოცურების შემთხვევაში მძღოლმა უნდა:

 • 1

  ოდნავ მოუმატოს საწვავის მიწოდება და საჭით გაასწოროს მოძრაობის მიმართულება

 • 2

  შეამციროს საწვავის მიწოდება და არ შეცვალოს საჭის მდგომარეობა

 • 3

  დაამუხრუჭოს და საჭე მოაბრუნოს მოცურების მხარეს

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #1298

მოსახვევში მოძრაობისას უკანა წამყვანღერძიანი ავტომობილის უკანა ხიდის მოცურების შემთხვევაში მძღოლმა უნდა:

 • 1

  ოდნავ მოუმატოს საწვავის მიწოდება და არ შეცვალოს საჭის მდგომარეობა

 • 2

  ოდნავ შეამციროს საწვავის მიწოდება და საჭე მოაბრუნოს მოცურების მხარეს

 • 3

  დაამუხრუჭოს და მოაბრუნოს საჭე მოცურების მხარეს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1299

სავალ ნაწილზე ღრმა თოვლის არსებობისას, გრუნტოვან გზაზე მოძრაობის შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალების მძღოლმა უნდა იმოძრაოს:

 • 1

  წინასწარ შერჩეული დაბალი გადაცემით და სიჩქარით, მკვეთრი მობრუნებებისა და გაჩერებების გარეშე

 • 2

  გზის საფარის მდგომარეობის შესაბამისად გადაცემისა და სიჩქარის ცვლილებით

 • 1
 • 2

ბილეთი #1301

აღმართზე მოძრაობის დაწყების შემთხვევაში, რომელ მომენტშია მიზანშეწონილი სადგომი მუხრუჭის ბერკეტის დაშვება?

 • 1

  მოძრაობის დაწყებისთან ერთდროულად

 • 2

  მოძრაობის დაწყებამდე

 • 3

  მოძრაობის დაწყების შემდეგ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1305

მოსახვევში სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის სიჩქარის გაზრდის შემთხვევაში ცენტრიდანული ძალის მნიშვნელობა:

 • 1

  იზრდება

 • 2

  მცირდება

 • 3

  არ იცვლება

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1308

თუ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი სწორ გზაზე მოძრაობისას მოულოდნელად მოხვდა მოლიპულ მოკლე მონაკვეთზე, მან უნდა:

 • 1

  მოძრაობის სიჩქარის შეუცვლელად გააგრძელოს მოძრაობა იმავე ტრაექტორიით

 • 2

  ერთჯერადი მკვეთრი დამუხრუჭებით შეანელოს მოძრაობის სიჩქარე

 • 3

  მრავალჯერადი მდორე დამუხრუჭებით შეანელოს მოძრაობის სიჩქარე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1309

წყლის დაბრკოლების გადალახვის შემდეგ სამუხრუჭო ხუნდების დასველების შემთხვევაში, სატრანსპორტო საშუალების მძღოლმა მუხრუჭის ეფექტურობის აღსადგენად უნდა:

 • 1

  გააგრძელოს მოძრაობა სიფრთხილით, სარემონტო ადგილამდე

 • 2

  იმოძრაოს სადგომი მუხრუჭის ნახევრად ამოწეული ბერკეტით

 • 3

  გააგრძელოს მოძრაობა და გააშროს სამუხრუჭე ხუნდები სატერფულზე ფეხის მრავალჯერადი ხანმოკლე დაჭერით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1315

დამუხრუჭებით გამოწვეული მოცურების შესაწყვეტად სატრანსპორტო საშუალების მძღოლმა, უნდა:

 • 1

  შეწყვიტოს დამუხრუჭება

 • 2

  გააგრძელოს დამუხრუჭება სატერფულზე დაწოლის შეუცვლელად

 • 3

  გამორთოს გადაბმულობა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1326

მოსახვევში მოძრაობისას მოხვევის ცენტრის საწინააღმდეგო მხარეს მოძრავი წინა და მოხვევის მხარეს მოძრავი უკანა თვლებამდე მოხვევის ცენტრიდან გავლებული რადიუსების სხვაობას ეწოდება:

 • 1

  ავტომობილის მოხვევის რადიუსი

 • 2

  ავტომობილის დასაშვები ინტერვალი

 • 3

  ავტომობილის დინამიკური დერეფანი

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1431

მოლიპულ გზაზე, საჭის თვლის მკვეთრი მობრუნებით გამოწვეული მოცურების შესაწყვეტად ავტომობილის მძღოლმა, უნდა:

 • 1

  ჩართული გადაბმულობით მდორედ დაამუხრუჭოს

 • 2

  გამორთოს გადაბმულობა

 • 3

  სწრაფად, მაგრამ მდორედ საჭის თვალი მოაბრუნოს მოცურების მხარეს, შემდეგ საჭის თვლით გაასწოროს ავტომობილის ტრაექტორია

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1449

რა დადებითი მხარე აქვს სატრანსპორტო საშუალებაზე ზამთრის საბურავების გამოყენებას ზამთრის პერიოდში?

 • 1

  შესაძლებელი ხდება ნებისმიერ ამინდში სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა მაქსიმალური კონსტრუქციული სიჩქარით

 • 2

  გამოირიცხება სატრანსპორტო საშუალების გვერდითი მოცურების საფრთხე

 • 3

  მცირდება მოლიპულ გზის საფარზე თვლების სრიალისა და ბუქსაობის შესაძლებლობა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1609

საავარიო სიტუაციის წარმოქმნის საფრთხე იზრდება:

 • 1

  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლი მანევრს იწყებს ისე, რომ არ რწმუნდება მის უსაფრთხოებაში

 • 2

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში

 • 3

  მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლი სათანადოდ არ იცავს დისტანციას ან გვერდით ინტერვალს სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1650

როგორ უნდა მოიქცეს უკანა წამყვანღერძიანი ავტომობილის მძღოლი, რათა აიცილოს მოყინულ გზაზე მოძრაობისას უკანა ხიდის გვერდულად მოცურება?

 • 1

  მოერიდოს გადაბმულობის ქუროს სატერფულის მკვეთრ აშვებას და აქსელერატორის სატერფულის მკვეთრ დაჭერას

 • 2

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოქმედება სწორია

 • 3

  სიჩქარის შემცირებისას ყოველთვის გამოიყენოს სადგომი მუხრუჭი

 • 1
 • 2
 • 3