ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ პრიორიტეტი ⟫

17 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #653

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა?

 • 1

  II

 • 2

  I

 • 3

  IV

 • 4

  III

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #654

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  აღნიშნავს გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა

 • 2

  აღნიშნავს გზას, რომელზედაც მოძრავი მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას

 • 3

  კრძალავს სახიფათო ტვირთის გადამზიდი ავტომობილების მოძრაობას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #655

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის იმ მონაკვეთის ბოლოს, საიდანაც ის კარგავს მთავარი გზის სტატუსს?

 • 1

  III

 • 2

  IV

 • 3

  II

 • 4

  I

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #656

მოცემული საგზაო ნიშანი აღნიშნავს:

 • 1

  გზის იმ მონაკვეთის ბოლოს, საიდანაც ის კარგავს მთავარი გზის სტატუსს

 • 2

  გზის ვიწრო მონაკვეთს, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება, უპირატესობა საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით

 • 3

  გზას, რომელზედაც მოძრავ მძღოლს ენიჭება არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #657

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ისეთ გზასთან გადაკვეთას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება?

 • 1

  III

 • 2

  II

 • 3

  IV

 • 4

  I

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #658

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ისეთ გზასთან შეერთებას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება?

 • 1

  მხოლოდ III

 • 2

  მხოლოდ II და IV

 • 3

  მხოლოდ I და III

 • 4

  მხოლოდ II

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #659

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ისეთ გზასთან შეერთებას, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება?

 • 1

  მხოლოდ I და IV

 • 2

  არცერთი

 • 3

  ყველა

 • 4

  მხოლოდ II და III

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #660

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს?

 • 1

  IV

 • 2

  I

 • 3

  II

 • 4

  III

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #661

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  უკრძლავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას

 • 2

  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას

 • 3

  ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლებს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #662

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი უკრძალავს მძღოლს „სდექ“ ხაზის წინ გაუჩერებალად მოძრაობის გაგრძელებას?

 • 1

  IV

 • 2

  II

 • 3

  III

 • 4

  I

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #663

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  კრძალავს ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას

 • 2

  უკრძალავს მძღოლს მოძრაობის გაგრძელებას გაუჩერებალად, აგრეთვე ავალდებულებს მას გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლებს

 • 3

  კრძალავს ყველა სატრანსპორტო საშუალებით შესვლას მოცემული მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #664

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას?

 • 1

  I

 • 2

  III

 • 3

  II

 • 4

  IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #665

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  აღნიშნავს გზის მონაკვეთის დასაწყისს, სადაც ერთ ან რამდენიმე ზოლზე მოძრაობის მიმართულება შეიძლება შეიცვალოს საპირისპიროდ

 • 2

  მიუთითებს გზას, რომელზედაც ტრანსპორტით მოძრაობა ერთი მიმართულებით ხორციელდება

 • 3

  უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #666

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი ანიჭებს მძღოლს უპირატესობას საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით, გზის ვიწრო მონაკვეთზე მოძრაობისას?

 • 1

  II

 • 2

  III

 • 3

  I

 • 4

  IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #667

მოცემული საგზაო ნიშანი:

 • 1

  ანიჭებს მძღოლს უპირატესობას საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან შედარებით, გზის ვიწრო მონაკვეთზე მოძრაობისას

 • 2

  ავალდებულებს მძღოლს გზა დაუთმოს გადასაკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას

 • 3

  უკრძალავს მძღოლს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, თუ ეს აძნელებს საპირისპირო მოძრაობას

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #668

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედების ზონაში ენიჭება მძღოლს არარეგულირებული გზაჯვარედინის გავლის უპირატესობა?

 • 1

  არცერთის

 • 2

  მხოლოდ II და IV

 • 3

  ყველას

 • 4

  მხოლოდ I და III

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #669

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იდგმება უშუალოდ გზის ვიწრო უბნის წინ?

 • 1

  II და III

 • 2

  I

 • 3

  I და IV

 • 4

  I და II

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4