ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ მაფრთხილებელი ⟫

32 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #256

მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან რომელი იდგმება დაუსახლებელ პუნქტში, რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელამდე 150-300 მეტრის მანძილზე, გზის მარცხენა მხარეს?

 • 1

  I

 • 2

  II

 • 3

  IV

 • 4

  III

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #601

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს შლაგბაუმიან რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე?

 • 1

  IV

 • 2

  I

 • 3

  III

 • 4

  II

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #602

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იდგმება განმეორებით დაუსახლებელ პუნქტში?

 • 1

  მხოლოდ I და II

 • 2

  მხოლოდ II და IV

 • 3

  მხოლოდ I და III

 • 4

  ყველა

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #605

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი იდგმება განმეორებით დაუსახლებელ პუნქტში?

 • 1

  მხოლოდ I და II

 • 2

  ყველა

 • 3

  მხოლოდ II და III

 • 4

  მხოლოდ II და IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #607

რომელი საგზაო ნიშანი აფრთხილებს უშლაგბაუმო რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე?

 • 1

  მხოლოდ I

 • 2

  მხოლოდ III

 • 3

  მხოლოდ III და IV

 • 4

  მხოლოდ II

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #610

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს ორი ან მეტი ლიანდაგიანი რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელთან მიახლოების შესახებ?

 • 1

  მხოლოდ II და II

 • 2

  მხოლოდ I და II

 • 3

  ყველა

 • 4

  მხოლოდ IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #611

მოცემული საგზაო ნიშნები, 8.1.1 (მანძილი ობიექტამდე) დაფის გარეშე დაუსახლებელი პუნქტში სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე იდგმება:

 • 1

  100-150 მეტრის მანძილზე

 • 2

  150-300 მეტრის მანძილზე

 • 3

  50-100 მეტრის მანძილზე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #614

მოცემული საგზაო ნიშნები დაუსახლებელ პუნქტში განმეორებით იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე, არანაკლებ:

 • 1

  150 მეტრის მანძილზე

 • 2

  50 მეტრის მანძილზე

 • 3

  100 მეტრის მანძილზე

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #616

შეიძლება თუ არა, მოცემული საგზაო ნიშნები, 8.1.1 „მანძილი ობიექტამდე“ დაფის გარეშე, დაიდგას უშუალოდ აღმართის ან დაღმართის (ან დაღმართის და აღმართის) წინ, თუ ისინი ერთმანეთს მიჰყვება?

 • 1

  შეიძლება

 • 2

  არ შეიძლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #618

მოცემული საგზაო ნიშნების კომბინაციიდან რომელი იდგმება დაუსახლებელ პუნქტში რკინიგზის შლაგბაუმიან გადასასვლელამდე 150-300 მეტრის მანძილზე, გზის მარჯვენა მხარეს?

 • 1

  I

 • 2

  IV

 • 3

  III

 • 4

  II

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #620

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზაჯვარედინს თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთით?

 • 1

  III

 • 2

  IV

 • 3

  II

 • 4

  I

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #622

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს მძღოლს გასახსნელ ხიდთან ან საბორნე გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე?

 • 1

  მხოლოდ II და III

 • 2

  მხოლოდ I და II

 • 3

  მხოლოდ III

 • 4

  მხოლოდ IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #625

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს მცირერადიუსიან ან შეზღუდულ ხილვადობის მქონე გზის სახიფათო მოსახვევს?

 • 1

  III

 • 2

  II

 • 3

  I

 • 4

  IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #628

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს ციცაბოდაღმართიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე?

 • 1

  II

 • 2

  IV

 • 3

  III

 • 4

  I

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #630

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მოლიპულ მონაკვეთს, რომლზედაც საბურავის გზის საფართან ჩაჭიდების კოეფიციენტი 0,4-ზე ნაკლებია?

 • 1

  IV

 • 2

  I

 • 3

  III

 • 4

  II

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #631

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის სავალი ნაწილი დაზიანებულია?

 • 1

  მხოლოდ II და III

 • 2

  მხოლოდ III

 • 3

  მხოლოდ I და IV

 • 4

  მხოლოდ I

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #633

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელზედაც შესაძლებელია სატრანსპორტო საშუალების თვლებიდან ღორღის, ხრეშისა და ა. შ. ასხლეტა?

 • 1

  მხოლოდ I და III

 • 2

  მხოლოდ II და IV

 • 3

  მხოლოდ II

 • 4

  მხოლოდ IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #635

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის სავალი ნაწილის სიგანე ვიწროვდება ორივე მხრიდან?

 • 1

  III

 • 2

  IV

 • 3

  I

 • 4

  II

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #636

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის სავალი ნაწილის სიგანე ვიწროვდება მარჯვენა მხრიდან?

 • 1

  II

 • 2

  III

 • 3

  I

 • 4

  IV

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #638

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის (სავალი ნაწილის) მონაკვეთის დასაწყისს ორმხრივი მოძრაობით, რომელსაც წინ უსწრებდა უბანი ცალმხრივი მოძრაობით?

 • 1

  III

 • 2

  IV

 • 3

  II

 • 4

  I

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4