ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ სასწავლო ⟫

8 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #903

სასწავლო სვლის განხორციელებისას ინსტრუქტორ-მასწავლებელი გათანაბრებულია:

 • 1

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილთაგან არცერთთან

 • 2

  მგზავრთან

 • 3

  მძღოლთან

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1131

სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლება (სასწავლო სვლა) ნებადართულია იმ გზებზე, რომელთა სიაც დადგენილი წესით მტკიცდება:

 • 1

  ინსტრუქტორ-მასწავლებლის გადაწყვეტილებით

 • 2

  ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მიერ

 • 3

  მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულების ხელმძღვანელობის მიერ

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1132

პრაქტიკული მართვის სწავლებისათვის განკუთვნილი სასწავლო სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილი უნდა იყოს:

 • 1

  მხოლოდ ინსტრუქტორ-მასწავლებლისათვის განკუთვნილი გადაბმულობისა და მუხრუჭის დამატებითი სატერფულებით

 • 2

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა მოწყობილობით

 • 3

  მხოლოდ საცნობი ნიშნით - „სასწავლო სატრანსპორტო საშუალება“

 • 4

  მხოლოდ ინსტრუქტორ-მასწავლებლისათვის განკუთვნილი უკუხედვის სარკით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #1133

სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის საწყისი ჩვევების შესწავლა დასაშვებია:

 • 1

  ნაკლები ინტესივობის ნებისმიერ გზაზე

 • 2

  მხოლოდ დახურულ მოედანზე ან ავტოდრომზე

 • 3

  დასახლებული პუნქტის გარეუბანში

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1134

გზაზე სასწავლო სვლა დასაშვებია:

 • 1

  როგორც სასწავლო სატრანსპორტო საშუალებით, ინსტრუქტორ-მასწავლებელთან ერთად, ასევე ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებით, მფლობელთან ერთად

 • 2

  მხოლოდ სასწავლო სატრანსპორტო საშუალებით, ინსტრუქტორ-მასწავლებელთან ერთად

 • 3

  ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებით, მფლობელთან ერთად

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1136

რომელი მიმართულებით არის აკრძალული სასწავლო ავტომობილის მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?

 • 1

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #1137

აკრძალულია თუ არა სასწავლო ავტომობილის ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?

 • 1

  არ არის აკრძალული

 • 2

  აკრძალულია

 • 1
 • 2

ბილეთი #1138

აკრძალულია თუ არა სასწავლო ავტომობილის ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ საჭესთან ზის მოსწავლე?

 • 1

  არ არის აკრძალული

 • 2

  აკრძალულია

 • 1
 • 2