ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ ავტომაგისტრალი ⟫

13 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #367

გზიდან გასასვლელად მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:

 • 1

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 2

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #368

გზაზე გასასვლელ ადგილზე გაქანების ზოლის არსებობის შემთხვევაში, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:

 • 1

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 2

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #378

წითელი ავტომობილის მძღოლი გასცდა მარჯვნივ მოსახვევს. ეკრძალება თუ არა მას მოსახვევში შესასვლელად ისრის მიმართულებით უკუსვლით მოძრაობა?

 • 1

  არ ეკრძალება

 • 2

  ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #379

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი გასცდა სავალი ნაწილების განივი შეერთების ადგილს. ეკრძალება თუ არა მას ისრის მიმართულებით უკუსვლით მოძრაობა?

 • 1

  არ ეკრძალება

 • 2

  ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #401

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

დამუხრუჭების ზოლის არსებობის შემთხვევაში მძღოლი, რომელიც აპირებს მოხვევას ვალდებულია:

 • 1

  მოხვევის მანევრის შესრულებამდე გაჩერდეს დამუხრუჭების ზოლზე

 • 2

  დროულად გადაადგილდეს დამუხრუჭების ზოლზე და შემდეგ შეანელოს სიჩქარე

 • 3

  წინასწარ შეანელოს სიჩქარე და მოხვევის მანევრი შეასრულოს დამუხრუჭების ზოლზე გადაუსვლელად

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #445

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ქვემოთ ჩამოთვლილი, რომელი საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს არ ეკრძალებათ ავტომაგისტრალებზე, აგრეთვე ავტომაგისტრალების შესასვლელებზე და გამოსასვლელებზე მოძრაობა?

 • 1

  მოპედის მძღოლებს

 • 2

  ავტომატარებლების მძღოლებს

 • 3

  ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავების მძღოლებს

 • 4

  ქვეითებს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #447

ავტომაგისტრალზე, ასევე ავტომაგისტრალის შესასვლელსა და გამოსასვლელზე აკრძალული არ არის:

 • 1

  მეორე ზოლის იქეთ, იმ მგზავრთა გადაყვანისათვის განკუთვნილი ავტომობილით მოძრაობა, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა 3,5 ტონას აღემატება

 • 2

  სატრანსპორტო საშუალების მობრუნება ან უკუსვლით მოძრაობა

 • 3

  სატრანსპორტო საშუალებით ცენტრალურ გამყოფ ზოლსა და გზის ორივე სავალი ნაწილის განივ შეერთებაზე გასვლა

 • 4

  სასწავლო სვლა

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #451

ავტომაგისტრალიდან გამოსასვლელად მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:

 • 1

  A მიმართულებით

 • 2

  B მიმართულებით

 • 3

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #452

ავტომაგისტრალზე შესასვლელად მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს:

 • 1

  როგორც A, ასევე B მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ A მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ B მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #453

ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში უპირატესობით სარგებლობს:

 • 1

  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  მოტოციკლის მძღოლი

 • 1
 • 2

ბილეთი #454

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  ორივე ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #456

არღვევს თუ არა საგზაო მოძრაობის წესებს მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი ავტომაგისტრალზე მითითებულ ადგილას იძულებით გაჩერების შემთხვევაში?

 • 1

  არღვევს

 • 2

  არ არღვევს

 • 1
 • 2

ბილეთი #457

მოცემულ სიტუაციაში, რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს არ ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?

 • 1

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მხოლოდ მოპედის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  ყველა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4