ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ გაჩერება, დგომა ⟫

36 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #292

ეკრძალება თუ არა მძღოლს ისრით მითითებულ ადგილზე ავტომობილით დგომა?

 • 1

  არ ეკრძალება

 • 2

  ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #314

მოცემულ სიტუაციაში მხოლოდ სამარშუტო ყვითელი ავტობუსის მძღოლი აწარმოებს მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომას. რომელი ავტომობილის მძღოლი არ არღვევს გაჩერების წესებს?

 • 1

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  მხოლოდ სამარშუტო ყვითელი ავტობუსის მძღოლი

 • 4

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #317

აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით გაჩერდეს ისრით მითითებულ ადგილას?

 • 1

  არ აქვს უფლება

 • 2

  აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #320

რომელი სატრანსპორტო საშუალებაა დაყენებული დგომის წესების დარღვევით, თუ ჯერ დადგა თეთრი მსუბუქი ავტომობილი, მერე - უეტლო მოტოციკლი და ბოლოს - ეტლიანი მოტოციკლი?

 • 1

  თეთრი მსუბუქი ავტომობილი

 • 2

  არცერთი სატრანსპორტო საშუალება

 • 3

  ეტლიანი მოტოციკლი

 • 4

  უეტლო მოტოციკლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #321

რომელი სატრანსპორტო საშუალებაა დაყენებული დგომის წესების დარღვევით, თუ მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლი დადგა ხანგრძლივი დასვენების მიზნით?

 • 1

  ორივე ავტომობილი

 • 2

  არცერთი ავტომობილი

 • 3

  წითელი ავტომობილი

 • 4

  შავი ავტომობილი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #322

აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გაჩერდეს ისრით მითითებულ ადგილას მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით?

 • 1

  აქვს უფლება

 • 2

  არ აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #324

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ხიდზე ისრით მითითებულ ადგილას გაჩერების შემთხვევაში?

 • 1

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  ორივე ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #326

რომელი ავტომობილის მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს სურათზე მითითებულ ადგილას გაჩერების შემთხვევაში?

 • 1

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  ორივე ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #329

დაარღვეს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს მითითებულ ადგილას ავტომობილის სადგომზე დაყენების შემთხვევაში, თუ ამით დაბრკოლებას უქმნის ქვეითებს?

 • 1

  დაარღვევს

 • 2

  არ დაარღვევს

 • 1
 • 2

ბილეთი #330

რომელი ავტომობილია დაყენებული დგომის წესების დარღვევით?

 • 1

  სატვირთო ავტომობილი

 • 2

  ორივე ავტომობილი

 • 3

  მსუბუქი ავტომობილი

 • 4

  არცერთი ავტომობილი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #339

აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს, გაჩერდეს სურათზე მითითებულ ადგილას, მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით?

 • 1

  არ აქვს უფლება

 • 2

  აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #342

მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მძღოლს სატვირთო ავტომობილის მონიშნულ ადგილზე დაყენება?

 • 1

  არ ეკრძალება

 • 2

  ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #343

დაარღვეს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს ისრით მითითებულ ადგილას ავტომობილის სადგომზე დაყენების შემთხვევაში?

 • 1

  დაარღვევს

 • 2

  არ დაარღვევს

 • 1
 • 2

ბილეთი #345

რომელი სატრანსპორტო საშუალებაა დაყენებული დგომის წესების დარღვევით?

 • 1

  არცერთი სატრანსპორტო საშუალება

 • 2

  ორივე სატრანსპორტო საშუალება

 • 3

  მხოლოდ მოტოციკლი

 • 4

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #346

დასახლებულ პუნქტში, მოცემულ გზას თითოეული მიმართულებისათვის ერთი სამოძრაო ზოლი გააჩნია. მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს გაჩერდეს:

 • 1

  მხოლოდ B და C ადგილას

 • 2

  მხოლოდ A და B ადგილას

 • 3

  მხოლოდ A და C ადგილას

 • 4

  მხოლოდ C ადგილას

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #348

რომელი ავტომობილის მძღოლი არ არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს სურათზე მითითებულ ადგილას გაჩერების შემთხვევაში?

 • 1

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  ორივე ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #350

რომელი ავტომობილია დაყენებული დგომის წესების დარღვევით დაუსახლებელ პუნქტში?

 • 1

  მწვანე ავტომობილი

 • 2

  არცერთი ავტომობილი

 • 3

  წითელი ავტომობილი

 • 4

  ორივე ავტომობილი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #352

დაარღვეს თუ არა თეთრი ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს, სურათზე მითითებულ ადგილას გაჩერების შემთხვევაში?

 • 1

  დაარღვევს

 • 2

  არ დაარღვევს

 • 1
 • 2

ბილეთი #372

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, ხიდზე მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით ისრით მითითებულ ადგილზე გაჩერების შემთხვევაში?

 • 1

  ორივე ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  მხოლოდ მწვანე ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #373

მოცემულ სიტუაციაში, რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ ხიდზე მგზავრთა ჩასხდომის მიზნით მსუბუქი ავტომობილი ისრის მიმართულებით მოძრაობს უკუსვლით, ხოლო - მოტოციკლი ახორციელებს ისრის მიმართულებით მობრუნებას?

 • 1

  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლი

 • 2

  ორივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლები

 • 3

  არცერთი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი

 • 4

  მხოლოდ ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4