ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ სიჩქარე ⟫

28 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #224

რა სიჩქარით შეუძლია მოძრაობის გაგრძელება „B“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს დასახლებულ პუნქტში, მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში?

 • 1

  არანაკლებ 20კმ/სთ და არა უმეტეს 40კმ/სთ

 • 2

  არა უმეტეს 40კმ/სთ

 • 3

  არანაკლებ 40კმ/სთ და არა უმეტეს 60კმ/სთ

 • 4

  არანაკლებ 40კმ/სთ და არა უმეტეს 90კმ/სთ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #225

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ ყველა სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს 100კმ/სთ სიჩქარით?

 • 1

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილისა და თეთრი მიკროავტობუსის მძღოლები

 • 2

  მხოლოდ მწვანე ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  მხოლოდ თეთრი მიკროავტობუსის მძღოლი

 • 4

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #226

რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს „B“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს გზის ამ მონაკვეთზე?

 • 1

  60 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  90 კმ/სთ სიჩქარით

 • 3

  80 კმ/სთ სიჩქარით

 • 4

  110 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #228

დაუსახლებულ პუნქტში, მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში, „B“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს არა უმეტეს:

 • 1

  70 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  60 კმ/სთ სიჩქარით

 • 3

  90 კმ/სთ სიჩქარით

 • 4

  110 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #229

რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს მსუბუქმისაბმელიანი „B“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს დასახლებული პუნქტის დასასრულის ამღვნიშვნელი საგზაო ნიშნის შემდეგ?

 • 1

  90 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  80 კმ/სთ სიჩქარით

 • 3

  50 კმ/სთ სიჩქარით

 • 4

  110 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #231

რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს „B1“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს დაუსახლებულ პუნქტში, გზის მოცემულ მონაკვეთზე?

 • 1

  60 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  90 კმ/სთ სიჩქარით

 • 3

  110 კმ/სთ სიჩქარით

 • 4

  80 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #232

რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს მისაბმელიანი „BE“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს დაუსახლებელ პუნქტში გზის ამ მონაკვეთზე?

 • 1

  70 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  80 კმ/სთ სიჩქარით

 • 3

  90 კმ/სთ სიჩქარით

 • 4

  60 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #233

რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს „BE“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს ავტომაგისტრალზე?

 • 1

  70 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  80 კმ/სთ სიჩქარით

 • 3

  60 კმ/სთ სიჩქარით

 • 4

  90 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #235

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ ყველა სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობს 100 კმ/სთ სიჩქარით?

 • 1

  მხოლოდ მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილის მძღოლები

 • 2

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილისა და ავტობუსის მძღოლები

 • 3

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილისა და ავტობუსის მძღოლები

 • 4

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #248

რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს „B“ კატეგორიის მაბუქსირებელი ავტომობილის მძღოლს დასახლებულ პუნქტში, გზის ამ მონაკვეთზე?

 • 1

  90 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  50 კმ/სთ სიჩქარით

 • 3

  60 კმ/სთ სიჩქარით

 • 4

  70 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #250

რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს „B“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს დაუსახლებელ პუნქტში, გზის მითითებულ მონაკვეთზე?

 • 1

  90 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  80 კმ/სთ სიჩქარით

 • 3

  50 კმ/სთ სიჩქარით

 • 4

  60 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #251

ქვემოთ ჩამოთვლილი საგზაო პირობებიდან, რომელი უნდა გაითვალისწინოს მძღოლმა სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის შეცვლისას?

 • 1

  მხოლოდ ატმოსფერული პირობები, აგრეთვე არასაკმარისი ან შეზღუდული ხილვადობა

 • 2

  მხოლოდ გზისა და სატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობა

 • 3

  ამ ბილეთში ჩამოთვლილი ყველა საგზაო პირობა

 • 4

  მხოლოდ ადგილის რელიეფი და მოძრაობის ინტენსიურობა

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #257

მოცემული საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში, მისაბმელის გარეშე, „B“ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობა ნებადართულია არაუმეტეს:

 • 1

  110 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  70 კმ/სთ სიჩქარით

 • 3

  90 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #307

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს, თუ ისინი მოძრაობენ 90 კმ/სთ სიჩქარით?

 • 1

  მხოლოდ კვადროციკლის მძღოლი

 • 2

  მხოლოდ კვადროციკლისა და მოტოციკლის მძღოლები

 • 3

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #354

რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის უფლება აქვს ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მძღოლს დასახლებულ ან დაუსახლებელ პუნქტში?

 • 1

  20 მკ/სთ სიჩქარით

 • 2

  40 მკ/სთ სიჩქარით

 • 3

  30 მკ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #515

საცხოვრებელ ზონაში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს იმოძრაოს არაუმეტეს:

 • 1

  40 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  60 კმ/სთ სიჩქარით

 • 3

  20 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #540

რა მაქსიმალური სიჩქარით შეუძლია მოძრაობის გაგრძელება სატვირთო ავტომობილის მძღოლს, თუ ბუქსირება ხდება ხისტი გადაბმით?

 • 1

  60 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  80 კმ/სთ სიჩქარით

 • 3

  50 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #898

help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

„კონსტრუქციული სიჩქარე” არის:

 • 1

  სატრანსპორტო საშუალებაზე დამაგრებულ საცნობ ნიშანზე „სიჩქარის შეზღუდვა”- მითითებული სიჩქარე

 • 2

  ქარხანა-დამამზადებლის მიერ განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალების მაქსიმალური სიჩქარე

 • 3

  მოცემულ გზის მონაკვეთზე, სატრანსპორტო საშუალებისათვის დადგენილი სიჩქარის მაქსიმალური ზღვარი

 • 1
 • 2
 • 3
help

რისი თქმა გვინდა ფოტოთი?

აღნიშნული ველი ყველა ბილეთისთვის დაგვემატება უახლოეს მომავალში. მადლობას გიხდით

ბილეთი #1158

დაარღვევს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით 90 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  არ დაარღვევს

 • 2

  დაარღვევს

 • 1
 • 2

ბილეთი #1271

რა მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს „B“ კატეგორიის ავტომობილის მძღოლს საგზაო ნიშნის მოქმედების ზონაში?

 • 1

  90 კმ/სთ სიჩქარით

 • 2

  80 კმ/სთ სიჩქარით

 • 3

  60 კმ/სთ სიჩქარით

 • 4

  110 კმ/სთ სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4