ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ გასწრება ⟫

44 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #261

დაარღვეს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ყვითელი ავტობუსის მძღოლს უკვე დაწყებული აქვს გასწრება?

 • 1

  არ დაარღვევს

 • 2

  დაარღვევს

 • 1
 • 2

ბილეთი #262

ეკრძალება თუ არა თეთრი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება?

 • 1

  არ ეკრძალება

 • 2

  ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #264

მოცემულ სიტუაციაში, ეკრძალება თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გასწრება?

 • 1

  არ ეკრძალება

 • 2

  ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #265

აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს, გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით?

 • 1

  არ აქვს უფლება

 • 2

  აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #267

ეკრძალება თუ არა თეთრი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება?

 • 1

  ეკრძალება

 • 2

  არ ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #269

ეკრძალება თუ არა რუხი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება?

 • 1

  ეკრძალება

 • 2

  არ ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #270

აქვს თუ არა მწვანე მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრების უფლება?

 • 1

  აქვს უფლება

 • 2

  არ აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #271

აქვს თუ არა რუხი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრების უფლება?

 • 1

  არ აქვს უფლება

 • 2

  აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #273

აქვს თუ არა წითელი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრების უფლება?

 • 1

  აქვს უფლება

 • 2

  არ აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #274

აქვს თუ არა თეთრი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრების უფლება?

 • 1

  არ აქვს უფლება

 • 2

  აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #275

ეკრძალება თუ არა დაუსახლებელ პუნქტში მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება, თუ ტრაქტორი მოძრაობს 30 კმ/სთ სიჩქარით?

 • 1

  არ ეკრძალება

 • 2

  ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #276

რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა?

 • 1

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მხოლოდ მწვანე ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #277

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  არცერთი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი

 • 4

  ორივე ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #279

რომელი ავტომობილის მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა, თუ მოცემული გზის შუა ზოლი ორივე მიმართულებით მოძრაობისათვის გამოიყენება?

 • 1

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #280

დაარღვეს თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

 • 1

  დაარღვევს

 • 2

  არ დაარღვევს

 • 1
 • 2

ბილეთი #282

ეკრძალება თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება?

 • 1

  ეკრძალება

 • 2

  არ ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #283

ეკრძალება თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება?

 • 1

  ეკრძალება

 • 2

  არ ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #285

დაარღვევს თუ არა საგზაო მოძრაობის წესებს ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ მანძილი აღმართის ბოლომდე 80 მეტრია?

 • 1

  არ დაარღვევს

 • 2

  დაარღვევს

 • 1
 • 2

ბილეთი #286

ეკრძალება თუ არა წითელი ავტომობილის მძღოლს საპირისპირო მოძრაობის ზოლზე გადასვლით გასწრების მანევრის შესრულება?

 • 1

  არ ეკრძალება

 • 2

  ეკრძალება

 • 1
 • 2

ბილეთი #287

ეკრძალება თუ არა მწვანე ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით გასწრება?

 • 1

  ეკრძალება

 • 2

  არ ეკრძალება

 • 1
 • 2