ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ მარეგულირებელი ⟫

32 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ბილეთი #15

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ეკრძალებათ ისრის მიმართულებით მოძრაობა მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  ტრამვაისა და ავტობუსის მძღოლებს

 • 2

  ტრამვაისა და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებს

 • 3

  ავტობუსისა და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #18

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  თეთრი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 3

  ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #33

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ეკრძალება ისრის მიმართულებით მოძრაობა მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  ავტობუსის მძღოლს

 • 3

  მოტოციკლის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #35

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები. რომელი ავტომობილების მძღოლებმა შეიძლება გააგრძელონ მოძრაობა ისრის მიმართულებით მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სატვირთო და ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებმა

 • 2

  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, სატვირთო და წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებმა

 • 3

  სატვირთო და წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლებმა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #38

რა მიმართულებით შეიძლება გააგრძელოს მოძრაობა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლმა მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  A, B, C და D მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ A, B და C მიმართულებით

 • 3

  მხოლოდ B და D მიმართულებით

 • 4

  მხოლოდ A, C და D მიმართულებით

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #39

რომელი ავტომობილის მძღოლმა შეიძლება გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  სატვირთო, ყვითელი და წითელი ავტომობილების მძღოლებმა

 • 2

  ყვითელი და ლურჯი ავტომობილების მძღოლებმა

 • 3

  ყვითელი და წითელი ავტომობილების მძღოლებმა

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #45

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი არ დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

 • 2

  მხოლოდ ავტობუსისა და პირველი ტრამვაის მძღოლები

 • 3

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილისა და მეორე ტრამვაის მძღოლები

 • 4

  მხოლოდ პირველი და მეორე ტრამვაის მძღოლები

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #139

მოცემულ სიტუაციაში, რომელი ავტომობილის მძღოლს ენიჭება გავლის უპირატესობა, თუ მარეგულირებლის ამ სიგნალზე მათი მოძრაობის ტრაექტორიები იკვეთება?

 • 1

  მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2

ბილეთი #140

რომელი ავტომობილის მძღოლს აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით, მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ წითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #193

აქვს თუ არა უფლება მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს გააგრძელოს მოძრაობა გზაჯვარედინზე მარჯვნივ, მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  აქვს უფლება

 • 2

  არ აქვს უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #194

რომელი მიმართულებით აქვს მოძრაობის გაგრძელების უფლება თეთრი ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ მარცხნივ

 • 2

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 3

  მხოლოდ პირდაპირ

 • 4

  მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #195

რომელი მიმართულებით აქვს მოძრაობის გაგრძელების უფლება ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  ყველა მიმართულებით

 • 2

  მხოლოდ მარცხნივ და უკუმიმართულებით (მობრუნება)

 • 3

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 4

  მხოლოდ მარცხნივ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #196

რომელი ავტომობილის მძღოლს აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მხოლოდ ყვითელი ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #198

ისრის მიმართულებით მოძრაობის უფლება აქვს:

 • 1

  მხოლოდ მოტოციკლისა და ავტომობილის მძღოლებს

 • 2

  ყველა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ ტრამვაის მძღოლს

 • 4

  მხოლოდ ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #199

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა ისრის მიმართულებით მარეგულირებლის ამ სიგნალზე, თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?

 • 1

  მხოლოდ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  ყველა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ სატვირთო და წითელი მსუბუქი ავტომობილების მძღოლებს

 • 1
 • 2
 • 3

ბილეთი #200

რომელი ავტომობილის მძღოლს აქვს უფლება გააგრძელოს მოძრაობა მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  მხოლოდ ავტობუსის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #202

აქვთ თუ არა ქვეითთა გადასასლელზე გადასვლის უფლება ქვეითებს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  არ აქვთ უფლება

 • 2

  აქვთ უფლება

 • 1
 • 2

ბილეთი #203

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  ტრამვაის მძღოლს

 • 2

  ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2

ბილეთი #205

მარეგულირებლის ამ სიგნალზე ისრის მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს:

 • 1

  მხოლოდ თეთრი ავტომობილის მძღოლს

 • 2

  ორივე ავტომობილის მძღოლს

 • 3

  მხოლოდ ლურჯი ავტომობილის მძღოლს

 • 4

  არცერთი ავტომობილის მძღოლს

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ბილეთი #206

რომელი მიმართულებით აქვს მოძრაობის უფლება ავტომობილის მძღოლს მარეგულირებლის ამ სიგნალზე?

 • 1

  მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

 • 2

  მხოლოდ პირდაპირ და მარცხნივ

 • 3

  მხოლოდ პირდაპირ

 • 1
 • 2
 • 3