ჯარიმები #5 - სავარჯიშო * Emsi.ge - შენი ავტოსკოლა | მეტი ციფრული შესაძლებლობები
down

ჯარიმები #5/5

და ბოლოს - ყველა კითხვა ერთად! წარმატებას გისურვებთ

 • მობილური კომუნიკაციით სარგებლობა

 • ღვედის გამოუყენებლობა

 • ავარიის მონაწილე მძღოლის მიერ შემთხვევის ადგილის მიტოვება ან მანქანის გადაადგილება

 • 15 კმ/სთ-ზე მეტით სიჩქარის გადაჭარბება

 • სანომრე ნიშნის გარეშე ან სხვაგვარად შეცვლილი სახელმწიფო სანომრე ნიშნით გადაადგილება

 • გაჩერების შესახებ პოლიციელის მოთხოვნის შეუსრულებლობა

 • განლაგების, მოძრაობის დაწყების ან მანევრირების დარღვევა

 • საცნობი ნიშნის დამაგრების წესის დარღვევით მოძრაობა

 • საგზაო ნიშნის ან საგზაო მონიშვნის მოთხოვნის დარღვევა

 • გაუქმებული მართვის მოწმობით უკანონოდ სარგებლობა

 • ალკოჰოლური სიმთვრალის გამო აკრძალვის პერიოდში მანქანის მართვა განმეორებით კვლავ სიმთვრალის მდგომარეობაში

 • სხვა აკრძალვის დროს მანქანის მართვა სიმთვრალის მდგომარეობაში

 • ჯარიმდება მანქანის მფლობელი, თუ განზრახულად ათხოვა მანქანა ალკოჰოლური ან ნარკოტიკული სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფ პირს

 • მართვა პირის მიერ, რომელსაც არ აქვს მართვის მოწმობა

 • სიჩქარის გადაჭარბების გამო გამოწვეული საავარიო სიტუაცია, რასაც მოჰყვა სხვა ქონების ან ადამიანის სხეულის მსუბუქი დაზიანება

 • გავლის უპირატესობის მქონე სატრანსპორტო საშუალებისათვის დაბრკოლების შექმნა

 • სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით, რასაც მოჰყვა საავარიო ვითარების შექმნა

 • ერთი წლის განმავლობაში განმეორებით გადაცემა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფ პირზე

 • 20
 • 50
 • 30
 • 1000
 • 150
 • 500
 • 300
 • 50
 • 50
 • 50
 • 100
 • 700
 • 1000
 • 500
 • 300
 • 250
 • 40
 • 1500