ჯარიმები #3 - სავარჯიშო * Emsi.ge - შენი ავტოსკოლა | მეტი ციფრული შესაძლებლობები
down

ჯარიმები #3/5

ნაბიჯი 3, სიჩქარეები

  • სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით

  • სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარის შედეგად, რასაც მოჰყვა საავარიო ვითარების შექმნა

  • სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარის შედეგად, რასაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალების, ტვირთის ან სხვათა დაზიანება

  • 50
  • 300
  • 500