ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading
settings

სულ 1083 ბილეთი

0
0
-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1790

დაღმართის უსაფრთხოდ გავლას შევძლებთ, თუ ბოლომდე ავუშვებთ ფეხს აქსელერატორის სატერფულს და:

 • 1

  გავთიშავთ ანთების სისტემას

 • 2

  ავირჩევთ ისეთ გადაცემას, რომელზეც მოძრაობის დროს არ მოგვიწევს მუხრუჭის სატერფულზე ფეხის ძლიერად დაწოლა

 • 3

  ვიმოძრავებთ ნეიტრალური გადაცემის გამოყენებით

 • 1
 • 2
 • 3

#1790

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1791

მოკლე მანძილებზე ცივი ძრავით მოძრაობა გარემოსთვის განსაკუთრებით საზიანოა, რადგან ამ რეჟიმით მოძრაობა გულისხმობს:

 • 1

  მეტი საწვავის მოხმარებას

 • 2

  სატრანსპორტო საშუალების ანთების სისტემის შესაძლო მწყობრიდან გამოსვლას

 • 3

  ავტომობილის აკუმულატორის განმუხტვას

 • 1
 • 2
 • 3

#1791

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1792

რა იწვევს ისეთ ხმაურს, რომლისგანაც თავის არიდება შესაძლებელია?

 • 1

  ხმოვანი სიგნალის გამოყენება საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა დროული გაფრთხილებისათვის, საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად

 • 2

  ხმოვანი სიგნალის გამოყენება მისალმების მიზნით

 • 3

  სატრანსპორტო საშუალების კარის დახურვა

 • 1
 • 2
 • 3

#1792