ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading
settings

სულ 1083 ბილეთი

0
0
-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1770

როგორ უნდა შევამციროთ საბურავების ცვეთა?

 • 1

  მთელი წლის განმავლობაში უნდა ვიმოძრაოთ ზამთრის საბურავებით

 • 2

  საბურავებში ჰაერის წნევის დონე უნდა შევინარჩუნოთ ინსტრუქციით განსაზღვრულ ფარგლებში

 • 3

  საბურავებში მაქსიმალურად უნდა გავზარდოთ ჰაერის წნევა

 • 1
 • 2
 • 3

#1770

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1771

როდის არის მიზანშეწონილი შიგაწვის ძრავის გათიშვა?

 • 1

  ქვეითთა გადასასვლელებთან არსებულ "სდექ" ხაზებთან გაჩერების დროს

 • 2

  შუქნიშნის ამკრძალავ სიგნალზე გაჩერების დროს

 • 3

  სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვა-განტვირთვის დროს

 • 1
 • 2
 • 3

#1771

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1772

რა იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის მატებას?

 • 1

  ძრავის გაგრილების სისტემაში სითხის მაღალი დონე

 • 2

  მაყუჩის გაუმართაობა

 • 3

  საბურავებში ჰაერის წნევის რეკომენდებულზე მეტად გაზრდა

 • 1
 • 2
 • 3

#1772

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1773

რატომ უნდა ავარიდოთ თავი სწრაფად მოძრაობას?

 • 1

  შესაძლოა დაზიანდეს საქარე მინა

 • 2

  სწრაფად მოძრაობის დროს მატულობს საბურავების და სამუხრუჭე ხუნდების ცვეთის ინტენსივობა

 • 1
 • 2

#1773

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1774

რა უნდა მოვიმოქმედოთ ჰაერის დაბინძურების მაქსიმალურად შესამცირებლად?

 • 1

  ყველა გადაცემაზე ვიმოძრაოთ ძრავის მაღალი ბრუნვათა რიცხვით

 • 2

  სატრანსპორტო საშუალების მაყუჩიდან მუქი ფერის გამონაბოლქვის გამოყოფის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღმოვფხვრათ გაუმართაობა

 • 3

  როდესაც გვიწევს მოცდა დიდი ხნის განმავლობაში, გადაცემათა კოლოფი გადავრთოთ ნეიტრალურ მდგომარეობაში და ძრავი ვამუშავოთ უქმ სვლაზე

 • 1
 • 2
 • 3

#1774

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1775

სატრანსპორტო საშუალების ცივი ძრავით დაძვრისას, როგორ შევძლებთ თავი ავარიდოთ გარემოს დაბინძურებას ისე, რომ ზიანი არ მივაყენოთ ავტომობილის ძრავს?

 • 1

  დავძრათ სატრანსპორტო საშუალება და დაძვრის შემდეგ მცირე ხნით ვიმოძრაოთ ძრავის დაბალი ბრუნვათა რიცხვით მანამ, სანამ ძრავი არ გათბება

 • 2

  დაძვრამდე რამდენჯერმე დავაწვეთ აქსელერატორის სატერფულს, რათა ძრავის ტემპერატურამ დროულად მიაღწიოს დადგენილ ნორმას

 • 1
 • 2

#1775

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1776

რა შედეგი მოჰყვება ზაფხულში ზამთრის საბურავებით მოძრაობას?

 • 1

  იზრდება სატრანსპორტო საშუალების მდგრადობა

 • 2

  იზრდება საბურავების ცვეთა

 • 3

  მცირდება სამუხრუჭე მანძილი

 • 1
 • 2
 • 3

#1776

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1777

სად უნდა გავრეცხოთ სატრანსპორტო საშუალება, გარემო რომ არ დავაზიანოთ?

 • 1

  მდინარის ან წყალსაცავის ნაპირას

 • 2

  საავტომობილო პარკირების ადგილას

 • 3

  ავტოსამრეცხაოში

 • 1
 • 2
 • 3

#1777

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1778

რა ზრდის საწვავის მოხმარებას მნიშვნელოვნად?

 • 1

  ნავიგაციის მოწყობილობის გამოყენება

 • 2

  აუდიომოწყობილობის გამოყენება

 • 3

  ჰაერის გაგრილების სისტემის გამოყენება

 • 1
 • 2
 • 3

#1778

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1779

რა ამცირებს საწვავის დანახარჯს?

 • 1

  ავტომობილზე შესაბამისი აეროდინამიური მოწყობილობების დაყენება

 • 2

  რეკომენდებულზე ნაკლები ოქტანობის მქონე ბენზინის გამოყენება

 • 3

  მინების ჩაწევა

 • 1
 • 2
 • 3

#1779

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1780

რა შედეგი მოჰყვება შიგაწვის ძრავის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ძრავის მაღალი ბრუნვის სიჩქარით მართვას?

 • 1

  შემცირდება ხმაურის დონე

 • 2

  გაუმჯობესდება ძრავის გაგრილება

 • 3

  გაიზრდება მავნე ნივთიერებების გამოყოფა

 • 1
 • 2
 • 3

#1780

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1781

რა უნდა იცოდეთ კატალიზატორის შესახებ?

 • 1

  კატალიზატორი შესაძლოა დაზიანდეს, თუ სატრანსპორტო საშუალების დაქოქვა წარმოებს მისი ბუქსირებით

 • 2

  კატალიზატორში მოხვედრილი არასრული წვის პროდუქტები გავლენას არ ახდენს კატალიზატორის გამართულობაზე

 • 3

  კატალიზატორის გაუმართაობა გავლენას არ ახდენს გამონაბოლქვის ტოქსიკურობის ხარისხზე

 • 1
 • 2
 • 3

#1781

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1782

როგორ შეიძლება საბურავების ცვეთის ინტენსივობის შემცირება?

 • 1

  ზამთრის საბურავების ზაფხულში გამოყენებით

 • 2

  მაღალი სიჩქარით მოძრაობით

 • 3

  საბურავებში არსებული ჰაერის წნევის დადგენილ დონეზე შენარჩუნებით

 • 1
 • 2
 • 3

#1782

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1783

როგორ უნდა იქნას მიღწეული გარემოზე ზემოქმედების შემცირება?

 • 1

  საგზაო მოძრაობის დროს ხერგილში მოხვედრისას სატრანსპორტო საშუალების დაკეტვით და ქვეითად გზის გაგრძელებით

 • 2

  საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებთან ერთად ერთი სატრანსპორტო საშუალების გაზიარებით და მათთან ერთად მგზავრობით

 • 3

  გადატვირთული საგზაო მოძრაობის მიუხედავად, საკუთარი სატრანსპორტო საშუალების მართვით

 • 1
 • 2
 • 3

#1783

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1784

რა იწვევს სატრანსპორტო საშუალების მიერ საწვავის მოხმარების გაზრდას?

 • 1

  მგზავრთა რაოდენობის ან/და გადასაზიდი ტვირთის მატება

 • 2

  საბურავებში ჰაერის წნევის დონის რეკომენდებულზე მეტად გაზრდა

 • 3

  მინების დაკეტვა

 • 1
 • 2
 • 3

#1784

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1785

როგორ შევძლებთ საწვავის დაზოგვას?

 • 1

  სახურავზე დამაგრებული საბარგულის ან თხილამურების სამაგრის მოხსნით

 • 2

  მოძრაობის დროს უმაღლეს გადაცემაზე გადართვისგან თავის არიდებით

 • 3

  საბურავებში არსებული ჰაერის წნევის დონის ინსტრუქციით განსაზღვრულ დონეზე მეტად შემცირებით

 • 1
 • 2
 • 3

#1785

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1786

რომელი ქცევა მიუთითებს გარემოზე ზრუნვაზე?

 • 1

  ინტენსიური მოძრაობისას წინ მიმავალი სატრანსპორტო საშუალებიდან მინიმალურად დასაშვები დისტანციის შენარჩუნება

 • 2

  მგზავრობისათვის არჩევანის საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე გაკეთება

 • 1
 • 2

#1786

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1787

სად უნდა განათავსოს თქვენი ბარგი იმისათვის, რომ დაზოგოთ საწვავი?

 • 1

  საბარგულში

 • 2

  სატრანსპორტო საშუალების სახურავზე

 • 1
 • 2

#1787

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1788

როგორ შევძლებთ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის შემცირებას დასახლებულ პუნქტებში?

 • 1

  მოძრაობის სიჩქარის შერჩევით გზის საფარის მდგომარეობის შესაბამისად

 • 2

  დაბალ გადაცემაზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობით

 • 3

  გადაცემათა ყოველი გადართვისას გადაბმულობის ორჯერადი გათიშვით

 • 1
 • 2
 • 3

#1788

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1789

რამდენიმე ობიექტზე მისასვლელად, როგორ უნდა დავგეგმოთ მოძრაობის მარშრუტი, რომ იგი იყოს ეკოლოგიურად გამართლებული?

 • 1

  ყველა მიმართულების მოძრაობისთვის მარშრუტი შევარჩიოთ დასახლებული პუნქტის ცენტრზე გავლით

 • 2

  თანმხვედრი მიმართულების მოძრაობის სხვა მონაწილეებთან შეთანხმებით ვიმოძრაოთ ერთ კოლონაში

 • 3

  რამდენიმე მარშრუტი გავაერთიანოთ ერთ მარშრუტში

 • 1
 • 2
 • 3

#1789