ბილეთები - საუკეთესო სასწავლო პლატფორმა
loading

მეგობრებო!

ბილეთების კეთების დროს დაშვებული ყველა თქვენი შეცდომა შენახულია და მისი ნახვა შესაძლებელია ამ ბმულზე.

შეცდომების დასამახსოვრებლად საჭიროა შესული იყოთ სისტემაში თქვენი სახელითა და პაროლით.

აღნიშნულ და მსგავს ინფორმაციაზე მუდმივი წვდომა შეგიძლიათ თქვენი კაბინეტიდან.

settings

⟪ ეკო-მართვა ⟫

54 ბილეთი

-

1

+

შეცვალე კითხვის შრიფტის ზომა

-

1

+

შეცვალე პასუხის შრიფტის ზომა

ინტერფეისი

რეჟიმი

თქვენ ერთი ბილეთიც არ გაქვთ დამახსოვრებული. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია, ისწავლეთ უფრო ნაყოფიერად :)

ოფიციალური განმარტება

მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალების ჩართული პირველი გადაცემით მოძრაობისას სიჩქარე დაბალია, ხოლო ძრავი მუშაობს მაღალი ბრუნთა რიცხვით და საჭიროებს მეტ საწვავს. მოძრაობის დაწყებისას, პირველი გადაცემით ჩართული სატრანსპორტო საშუალების ხანგრძლივი გაქნების დროს საწვავის ხარჯი იზრდება.

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1287

მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის დაწყებისას ჩართული პირველი გადაცემით ხანგრძლივი გაქნების დროს საწვავის ხარჯი:

 • 1

  მცირდება

 • 2

  არ იცვლება

 • 3

  იზრდება

 • 1
 • 2
 • 3

#1287

ოფიციალური განმარტება

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისას საწვავის ნაკლებ ხარჯს უზრუნველყოფს მართვის სტილი მდორე აჩქარება მდორე შენელებით.

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1426

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვის როგორი სტილი უზრუნველყოფს საწვავის ნაკლებ ხარჯს?

 • 1

  მდორე აჩქარება მკვეთრი შენელებით

 • 2

  ხშირი და მკვეთრი აჩქარება მდორე შენელებით

 • 3

  მდორე აჩქარება მდორე შენელებით

 • 1
 • 2
 • 3

#1426

ოფიციალური განმარტება

საავტომობილო ზეთი ნიადაგში მოხვედრისას იწვევს ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას.

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1738

საავტომობილო ზეთი ნიადაგში მოხვედრისას:

 • 1

  იშლება წვრილ ნაწილაკებად, რის გამოც გავლენას არ ახდენს ეკოლოგიაზე

 • 2

  მალევე ორთქლდება და არ აბინძურებს გარემოს

 • 3

  იწვევს ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას

 • 1
 • 2
 • 3

#1738

ოფიციალური განმარტება

სატრანსპორტო საშუალების დგომის დროს თუ ძრავი არის ჩართული, ეს განაპირობებს გამონაბოქლვის გამოყოფას და საწვავის გახარჯვას ფუჭად. <Br> <Br> შესაბამისად, თუ შესაძლებელია, რომ სატრანსპორტო საშუალების დგომა განვახორციელოთ გამორთული ძრავით, აღნიშნული ქმედებით დავიცავთ გარემოს.

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1742

რა უნდა გვახსოვდეს მავნე ნივთიერებებისაგან გარემოს დასაცავად?

 • 1

  უნდა მოვერიდოთ სატრანსპორტო საშუალების დგომას ჩართული ძრავით

 • 2

  სატრანსპორტო საშუალება უნდა ვმართოთ ძრავის ბრუნვის მაღალი სიჩქარით

 • 3

  მოძრაობის დროის შესამცირებლად სატრანსპორტო საშუალება უნდა ვმართოთ ინტენსიური აჩქარებით და მკვეთრად დამუხრუჭებით

 • 1
 • 2
 • 3

#1742

ოფიციალური განმარტება

ძრავის ჰაერის ფილტრის ფუნქციაა გაფილტროს ძრავში შემავალი ჰაერი. <br><br> გარკვეული პერიოდის გასვლისას, მას შემდეგ რაც ჰაერის ფილტრი დაბინძურდება, შედარებით ნაკლები ჰაერი ხვდება ძრავში, რაც იწვევს საწვავის ხარჯის მატებასა და მავნე ნივთიერებების მომატებულ გამოყოფას. <br><br> ძრავის ჰაერის ფილტრის შეცვლა არ წარმოადგენს დიდ სირთულეს :)

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1743

იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ საწვავის გაზრდილი ხარჯი და მავნე ნივთიერებების მომატებული გამოყოფა, დროულად უნდა გამოვცვალოთ:

 • 1

  მგზავრთა სალონის ვენტილაციის ფილტრი

 • 2

  საქარე მინის მინასაწმენდები

 • 3

  ძრავის ჰაერის ფილტრი

 • 1
 • 2
 • 3

#1743

ოფიციალური განმარტება

როდესაც საბურავებში რეკომენდებულზე დაბალი წნევაა (დაშვებულია), საბურავის ზედაპირის შედარებით დიდი ნაწილი ეხება გზის საფარს, რაც ძრავს ურთულებს სატრანსპორტო საშუალების გადააადგილებას.

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1744

რას იწვევს საბურავებში რეკომენდებულ დონეზე ქვემოთ ჰაერის წნევის შემცირება?

 • 1

  ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას

 • 2

  ამცირებს საბურავების ცვეთას

 • 3

  ზრდის საწვავის მოხმარებას

 • 1
 • 2
 • 3

#1744

ოფიციალური განმარტება

სატრანსპორტო საშუალების დგომის დროს თუ ძრავი არის ჩართული, ეს განაპირობებს გამონაბოქლვის გამოყოფას და საწვავის გახარჯვას ფუჭად. <Br><br> შესაბამისად, თუ შესაძლებელია, რომ სატრანსპორტო საშუალების დგომა განვახორციელოთ გამორთული ძრავით, აღნიშნული ქმედებით დავიცავთ გარემოს.

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1745

როდის უნდა გავთიშოთ ძრავი საწვავის ეკონომიისა და გამონაბოლქვის შემცირების მიზნით?

 • 1

  როდესაც ვმოძრაობთ დაღმართზე

 • 2

  როდესაც შეფერხებული მოძრაობის პირობებში გვიწევს დიდი ხნით დგომა

 • 3

  როდესაც ვჩერდებით

 • 1
 • 2
 • 3

#1745

ოფიციალური განმარტება

სატრანსპორტო საშუალებიდან გამოჟონილი ზეთი არ ორთქლდება და დიდი ხნის განმავლობაში აბინძურებს გარემოს, ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას იწვევს.

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1746

სატრანსპორტო საშუალების რომელიმე აგრეგატიდან გამოჟონილი ზეთი:

 • 1

  აბინძურებს გარემოს

 • 2

  ზეგავლენას არ ახდენს გარემოზე

 • 3

  ნიადაგზე მოხვედრის შემთხვევაში ანოყიერებს მას

 • 1
 • 2
 • 3

#1746

ოფიციალური განმარტება

ავტოგასამართ სადგურზე სატრანსპორტო საშუალების ავზის შევსებისას, მაშინ, როდესაც ჩასასხმელი პისტოლეტი გაითიშება, ეს ნიშანია, რომ ავზი ავსებულია იმ დონეზე, როგორც ეს ქარხანა-დამამზადებლის მიერ იყო რეკომენდებული.

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1747

რა უნდა გვახსოვდეს სატრანსპორტო საშუალების საწვავით გამართვისას?

 • 1

  საწვავით გამართვისას სატრანსპორტო საშუალების ძრავი უნდა მუშაობდეს უქმ სვლაზე

 • 2

  შესაძლებლობის შემთხვევაში საწვავის ავზი უნდა შევავსოთ კიდემდე

 • 3

  არ უნდა განვაგრძოთ საწვავის ჩასხმა მას შემდეგ, რაც საწვავის ავზის გავსების შედეგად ჩასასხმელი მოწყობილობა (პისტოლეტი) ავტომატურად გაითიშება

 • 1
 • 2
 • 3

#1747

ოფიციალური განმარტება

გამოსაბოქვი სისტემის გაუმართაობისას, ვეღარ ხერხდება გამონაბოქლვის სათანადოდ გადამუშავება და მასში შემავალი მავნე ნივთიერებების განადგურება. შესაბამისად, გამოსაბოლქვი სისტემის გაუმართაობა იწვევს მავნე ნივთიერებების ზრდას გამონაბოლქვში.

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1748

რა შეიძლება გამოიწვიოს გამოსაბოლქვი სისტემის გაუმართაობამ?

 • 1

  მოხმარებული საწვავის რაოდენობის მნიშვნელოვნად შემცირება

 • 2

  გამონაბოლქვში მავნე ნივთიერებების რაოდენობის ზრდა

 • 3

  საავარიო შუქსიგნალიზაციის ჩართვა

 • 1
 • 2
 • 3

#1748

ფოტო-ინსტრუმენტი შესწავლისათვის

help

ოფიციალური განმარტება

ძრავის ბრუნვის სიჩქარე გამოხატავს ძრავის მუშაობის სიმძლავრეს, დატვირთულობას. <br><br> <b>მოვიყვანოთ მაგალითი:</b> <br> სატრანსპორტო საშულების გადაცემათა კოლოფის 1-ლი სიჩქარის კბილანა გაცილებით უფრო დიდია - ვიდრე, მაგალითად, მე-5 სიჩქარის კბილანა. ამიტომ, როდესაც მივდივართ დაბალი გადაცემით, მაგალითად, 1-ლით, სიჩქარის ზრდასთან ერთად ძრავის დატვირთულობაც იმატებს, რამეთუ უფრო დიდი კბილანის დატრიალება მოითხოვს უფრო დიდ ენერგიასა და სიმძლავრეს, რის შედეგადაც ძრავის ხმაურიანობა უფრო მეტია, ძრავის ბრუნვის სიჩქარე კი - მაღალი...

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1749

როგორ არის შესაძლებელი სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობით გამოწვეული ხმაურის შემცირება?

 • 1

  უნივერსალური საბურავების გამოყენებით

 • 2

  სატრანსპორტო საშუალების ძრავის დაბალი ბრუნვის სიჩქარით მართვით

 • 3

  ძრავის ჰაერის ფილტრის მოხსნით

 • 1
 • 2
 • 3

#1749

ოფიციალური განმარტება

სატრანსპორტო საშუალებიდან გამოჟონილი ზეთი არ ორთქლდება და დიდი ხნის განმავლობაში აბინძურებს გარემოს, ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას იწვევს. შესაბამისად, მსგავსი ნივთიერებებისა და სითხეების განადგურება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ გადამამუშავებელ ცენტრებში.

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1750

სად უნდა განხორციელდეს გამოყენებული ზეთების, საცხებ-საპოხი სითხეებისა და აკუმულატორების გადატანა მათი განადგურების მიზნით?

 • 1

  საყოფაცხოვრებო ნაგავსაყრელზე

 • 2

  დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით

 • 3

  გადამამუშავებელ ცენტრებში

 • 1
 • 2
 • 3

#1750

ოფიციალური განმარტება

თუ სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილია კრუიზკონტროლით, ეს ნიშნავს, რომ შეგვიძლია დავაფიქსიროთ სტაბილური სიჩქარე ავტომაგისტრალებსა და საავტომობილო გზებზე. <br><br> თანაბარი სიჩქარითა და ძრავის ბრუნთა დაბალი სიჩქარით მოძრაობისას, იკლებს საწვავის ხარჯი. <br><br> ამიტომაა, რომ საწვავის ხარჯი უფრო მეტია ქალაქში, ვიდრე - დაუსახლებელში :)

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1751

როგორ უნდა შევამციროთ საწვავის ხარჯი თანაბარი სიჩქარით მოძრაობისას?

 • 1

  ვმართოთ სატრანსპორტო საშუალება მაქსიმალური სიჩქარით

 • 2

  გამოვიყენოთ კრუიზკონტროლი, რომელიც თავად არეგულირებს მოძრაობის სიჩქარეს

 • 3

  ვმართოთ სატრანსპორტო საშუალება მინიმალური სიჩქარით

 • 1
 • 2
 • 3

#1751

ოფიციალური განმარტება

ძრავის ბრუნვის სიჩქარე გამოხატავს ძრავის მუშაობის სიმძლავრეს, დატვირთულობას. <br><br> დაბალ გადაცემათა კოლოფით მოძრაობა მაღალ სიჩქარეზე ზრდის ძრავის ბრუნვის სიჩქარესაც, რაც, თავისმხრივ ზრდის საწვავის მოხმარებასაც.<br> ამიტომ, თუ გვინდა, რომ საწავის მოხმარება შემცირდეს, თავი უნდა ავარიდოთ ზეაღნიშნულ ქმედებას.

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1752

როგორი რეჟიმით მოძრაობა იწვევს საწვავის მოხმარების შემცირებას?

 • 1

  მოძრაობა ძრავის ბრუნვის მაღალი სიჩქარით

 • 2

  მოძრაობა ძრავის ბრუნვის დაბალი სიჩქარით

 • 1
 • 2

#1752

ოფიციალური განმარტება

რატომ ვამუშავოთ ძრავი ფუჭად თუ სატრანსპორტო საშუალება დგას? <Br> გავთიშოთ ძრავი და ვიზრუნოთ გარემოზე :)

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1753

თქვენ გიწევთ მოცდა რკინიგზის გადასასვლელის დაკეტილ შლაგბაუმთან. როგორ იზრუნებთ საწვავის მოხმარების შემცირებასა და გარემოს დაცვაზე?

 • 1

  ძრავის უქმი სვლის რეჟიმზე გადაყვანით

 • 2

  ძრავის გათიშვით

 • 1
 • 2

#1753

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1754

ჩამოთვლილთაგან რომელი უწყობს ხელს გარემოს დაცვას?

 • 1

  სატრანსპორტო საშუალებაში ჰაერის კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემების ამუშავება

 • 2

  დაბალი გორვის წინაღობის მქონე საბურავების გამოყენება

 • 3

  გზიდან გადაცემული ბიძგების შემცირების მიზნით საბურავებში ჰაერის წნევის რეკომენდებულზე მეტად შემცირება

 • 1
 • 2
 • 3

#1754

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1755

სატრანსპორტო საშუალების მართვის დროს რას შეუძლია დამატებითი ხმაურის გამოწვევა?

 • 1

  ძრავის დაბალი ბრუნთა რიცხვით მოძრაობას

 • 2

  საწვავის არასრული წვის შედეგად წარმოქმნილი აირების მაყუჩში მოხვედრას

 • 3

  ძარის აეროდინამიურობის გასაუმჯობესებელი მოწყობილობების დაყენებას

 • 1
 • 2
 • 3

#1755

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1756

როგორ უნდა შევცვალოთ გადაცემათა კოლოფის გადაცემები გარემოს დაცვისა და საწვავის დაზოგვის მიზნით?

 • 1

  გადაცემათა კოლოფის გადაცემა შევცვალოთ მხოლოდ მას შემდეგ, როცა მიღწეული იქნება ძრავის მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე

 • 2

  გადაცემათა კოლოფი უნდა გადავრთოთ მაღალ გადაცემაზე, რაც შეიძლება ადრე და დაბალ გადაცემაზე გადავრთოთ, რაც შეიძლება გვიან

 • 1
 • 2

#1756

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1757

რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის დროს უზრუნველვყოთ გამონაბოლქვის შემცირება და საწვავის დაზოგვა?

 • 1

  ძრავი უნდა იყოს გამართული

 • 2

  საწვავის ავზი უნდა იყოს სრულად შევსებული

 • 3

  ძრავი უნდა იყოს სუფთა, რისთვისაც იგი ხშირად უნდა გავრეცხოთ

 • 1
 • 2
 • 3

#1757

ოფიციალური განმარტება

ამ ბილეთის კატეგორიებია: A, A1 / B, B1 / C / C1 / D / D1 / T, S / Tram;

თავი: ეკო-მართვა

#1758

რა შემთხვევაში ხორციელდება საწვავის უმიზნო ხარჯვა და გარემოს დაბინძურება?

 • 1

  შუქნიშნის ნებადამრთველი სიგნალის მოლოდინში, აქსელერატორის სატერფულზე პერიოდული დაწოლისას

 • 2

  დაღმართზე მოძრაობის დროს მაღალი გადაცემის გამოყენებისას

 • 1
 • 2

#1758