საგზაო ნიშნების ცნობარი - შენი ავტოსკოლა
settings
8.1.1.-8.1.4. მანძილი ობიექტამდე

8.1.1.-8.1.4. მანძილი ობიექტამდე

8.1.1.-8.1.4. მანძილი ობიექტამდე

8.1.1.-8.1.4. მანძილი ობიექტამდე

8.1.1.-8.1.4. მანძილი ობიექტამდე

<p>მიუთითებს მანძილს ნიშნიდან სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისამდე, სათანადო შეზღუდვის შემოღების ადგილამდე ან წინ, მოძრაობის მიმართულებით არსებულ გარკვეულ ობიექტამდე (ადგილამდე). 8.1.2 მიუთითებს მანძილს 2.3 ნიშნიდან გზაჯვარედინამდე, თუ გზაჯვარედინის წინ დადგმულია 2.4 ნიშანი. 8.1.3 - 8.1.4 მიუთითებს მანძილს გზის მიღმა (მოშორებით) მდებარე ობიექტამდე.</p>

right
right
right
right
8.2.1.-8.2.6. მოქმედების ზონა

8.2.1.-8.2.6. მოქმედების ზონა

8.2.1.-8.2.6. მოქმედების ზონა

8.2.1.-8.2.6. მოქმედების ზონა

8.2.1.-8.2.6. მოქმედების ზონა

<p>მიუთითებს მაფრთხილებელი ნიშნით აღნიშნული გზის სახიფათო მონაკვეთის სიგრძეს, ან ამკრძალავი და საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნის მოქმედების ზონას. 8.2.2 მიუთითებს მაფრთხილებელი ნიშნით აღნიშნული გზის სახიფათო მონაკვეთის სიგრძეს, ან ამკრძალავი და საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნის მოქმედების ზონას. 8.2.3 მიუთითებს 3.27–3.30 ნიშნების მოქმედების ზონის დასასრულს. 8.2.4 მძღოლს აწვდის ინფორმაციას მისი 3.27–3.30 ნიშნების მოქმედების ზონაში ყოფნის თაობაზე. 8.2.5 - 8.2.6 3.27–3.30 ნიშნების მოქმედების ზონა გაჩერებისა და დგომის აკრძალვისას მოედნის, შენობის ფასადისა და ა. შ. ერთი მხარის გასწვრივ.</p>

right
right
right
right
8.3.1.-8.3.3. მოქმედების მიმართულება

8.3.1.-8.3.3. მოქმედების მიმართულება

8.3.1.-8.3.3. მოქმედების მიმართულება

8.3.1.-8.3.3. მოქმედების მიმართულება

8.3.1.-8.3.3. მოქმედების მიმართულება

<p>მიუთითებს გზაჯვარე­დინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას ან უშუალოდ გზასთან მდებარე აღნიშნული ობიექტისკენ მოძრაო­ბის მიმართულებას.</p>

right
right
right
right
8.4.1. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.1. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.1. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.1. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.1. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

<p>მიუთითებს იმ სატრანსპორტო საშუალების სახეობას, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის მოქმედება. დაფები ნიშნის მოქმედებას ავრცელებენ სატვირთო ავტომობილზე (მისაბმელით ან მის გარეშე), რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა 3,5 ტ-ზე მეტია;</p>

right
right
right
right
8.4.2. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.2. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.2. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.2. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.2. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

<p>მიუთითებს იმ სატრანსპორტო საშუალების სახეობას, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის მოქმედება. დაფები ნიშნის მოქმედებას ავრცელებენ სატვირთო ავტომობილზე ან ტრაქტორზე ნებისმიერი სახეობის მისაბმელით და ნახევარმისაბმელით, აგრეთვე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მაბუქსირებელ სატრანსპორტო საშუალებაზე;</p>

right
right
right
right
8.4.3. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.3. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.3. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.3. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.3. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

<p>მიუთითებს იმ სატრანსპორტო საშუალების სახეობას, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის მოქმედება. დაფები ნიშნის მოქმედებას ავრცელებენ მსუბუქ ავტომობილზე;</p>

right
right
right
right
8.4.4. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.4. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.4. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.4. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.4. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

მიუთითებს იმ სატრანსპორტო საშუალების სახეობას, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის მოქმედება.

right
right
right
right
8.4.5. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.5. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.5. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.5. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.5. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

მიუთითებს იმ სატრანსპორტო საშუალების სახეობას, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის მოქმედება. დაფები ნიშნის მოქმედებას ავრცელებენ

right
right
right
right
8.4.6. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.6. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.6. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.6. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.6. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

მიუთითებს იმ სატრანსპორტო საშუალების სახეობას, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის მოქმედება.

right
right
right
right
8.4.7. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.7. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.7. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.7. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.7. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

მიუთითებს იმ სატრანსპორტო საშუალების სახეობას, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის მოქმედება.

right
right
right
right
8.4.8. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.8. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.8. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.8. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

8.4.8. სატრანსპორტო საშუალების სახეობა

მიუთითებს იმ სატრანსპორტო საშუალების სახეობას, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის მოქმედება. დაფები ნიშნის მოქმედებას ავრცელებენ საცნობი ნიშნით სახიფათო ტვირთი აღნიშნულ სატრანსპორტო საშუალებაზე.

right
right
right
right
8.5.1. შაბათი, კვირა და სადღესასწაულო დღეები

8.5.1. შაბათი, კვირა და სადღესასწაულო დღეები

8.5.1. შაბათი, კვირა და სადღესასწაულო დღეები

8.5.1. შაბათი, კვირა და სადღესასწაულო დღეები

8.5.1. შაბათი, კვირა და სადღესასწაულო დღეები

საცნობი ნიშნით სახიფათო ტვირთი აღნიშნულ სატრანსპორტო საშუალებაზე.

right
right
right
right
8.5.2. სამუშაო დღეები

8.5.2. სამუშაო დღეები

8.5.2. სამუშაო დღეები

8.5.2. სამუშაო დღეები

8.5.2. სამუშაო დღეები

საცნობი ნიშნით სახიფათო ტვირთი აღნიშნულ სატრანსპორტო საშუალებაზე.

right
right
right
right
8.5.3. კვირის დღეები

8.5.3. კვირის დღეები

8.5.3. კვირის დღეები

8.5.3. კვირის დღეები

8.5.3. კვირის დღეები

საცნობი ნიშნით სახიფათო ტვირთი აღნიშნულ სატრანსპორტო საშუალებაზე.

right
right
right
right
8.5.4. მოქმედების დრო

8.5.4. მოქმედების დრო

8.5.4. მოქმედების დრო

8.5.4. მოქმედების დრო

8.5.4. მოქმედების დრო

მიუთითებს დღე-ღამის დროზე, როცა მოქმედებს ნიშანი.

right
right
right
right
8.5.5. მოქმედების დრო

8.5.5. მოქმედების დრო

8.5.5. მოქმედების დრო

8.5.5. მოქმედების დრო

8.5.5. მოქმედების დრო

მიუთითებს კვირის დღეებსა და დღე-ღამის დროზე, როცა მოქმედებს ნიშნები.

right
right
right
right
8.5.6. მოქმედების დრო

8.5.6. მოქმედების დრო

8.5.6. მოქმედების დრო

8.5.6. მოქმედების დრო

8.5.6. მოქმედების დრო

მიუთითებს კვირის დღეებსა და დღე-ღამის დროზე, როცა მოქმედებს ნიშნები.

right
right
right
right
8.5.7. მოქმედების დრო

8.5.7. მოქმედების დრო

8.5.7. მოქმედების დრო

8.5.7. მოქმედების დრო

8.5.7. მოქმედების დრო

მიუთითებს კვირის დღეებსა და დღე-ღამის დროზე, როცა მოქმედებს ნიშნები.

right
right
right
right
8.7. დგომა გამორთული ძრავათი

8.7. დგომა გამორთული ძრავათი

8.7. დგომა გამორთული ძრავათი

8.7. დგომა გამორთული ძრავათი

8.7. დგომა გამორთული ძრავათი

მიუთითებს, რომ 7.4 ნიშნით აღნიშნულ სადგომზე სატრანსპორტო საშუალების დგომა ნებადართულია მხოლოდ გამორთული ძრავათი.

right
right
right
right
8.10. ავტომობილის დათვალიერების ადგილი

8.10. ავტომობილის დათვალიერების ადგილი

8.10. ავტომობილის დათვალიერების ადგილი

8.10. ავტომობილის დათვალიერების ადგილი

8.10. ავტომობილის დათვალიერების ადგილი

მიუთითებს, რომ 7.4 ან 6.10 ნიშნით აღნიშნულ მოედანზე არის ესტაკადა ან დასათვალიერებელი თხრილი (ორმო).

right
right
right
right
8.11. ნებადართული მაქსიმალური მასის შეზღუდვა

8.11. ნებადართული მაქსიმალური მასის შეზღუდვა

8.11. ნებადართული მაქსიმალური მასის შეზღუდვა

8.11. ნებადართული მაქსიმალური მასის შეზღუდვა

8.11. ნებადართული მაქსიმალური მასის შეზღუდვა

მიუთითებს, რომ ნიშნის მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ იმ სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემა­ტება დაფაზე მითითებულს.

right
right
right
right
8.12. სახიფათო გზისპირი

8.12. სახიფათო გზისპირი

8.12. სახიფათო გზისპირი

8.12. სახიფათო გზისპირი

8.12. სახიფათო გზისპირი

მიუთითებს, რომ გზისპირზე გადასვლა სახიფათოა მასზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების გამო. დაფა გამოიყენება 1.26 ნიშანთან ერთად.

right
right
right
right
8.14. მოძრაობის ზოლი

8.14. მოძრაობის ზოლი

8.14. მოძრაობის ზოლი

8.14. მოძრაობის ზოლი

8.14. მოძრაობის ზოლი

მიუთითებს მოძრაობის ზოლს, რომელზედაც ვრცელდება ნიშნის ან შუქნიშნის მოქმედება. დაფა თავსდება მოძრაობის ზოლის ზემოთ.

right
right
right
right
8.15. უსინათლო ქვეითები

8.15. უსინათლო ქვეითები

8.15. უსინათლო ქვეითები

8.15. უსინათლო ქვეითები

8.15. უსინათლო ქვეითები

მიუთითებს, რომ ქვეითთა გადასასვლელით სარგებლობს უსინათლო ან მხედველობადაქვეითებული პირი. დაფა გამოიყენება 1.23, 5.19.1 და 5.19.2 ნიშნებთან და შუქნიშნებთან ერთად.

right
right
right
right
8.16. სველი საფარი

8.16. სველი საფარი

8.16. სველი საფარი

8.16. სველი საფარი

8.16. სველი საფარი

მიუთითებს, რომ ნიშნის მოქმედება ვრცელდება დროის იმ პერიოდში, როცა სავალი ნაწილის საფარი სველია. დაფა გამოიყენება 1.16, 3.20, 3.22 და 3.24 ნიშნებთან ერთად.

right
right
right
right
8.17. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი

8.17. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი

8.17. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი

8.17. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი

8.17. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი

მიუთითებს, რომ 7.4 ნიშნის მოქმედება ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელ­ზედაც დამაგრებულია საცნობი ნიშანი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი .

right
right
right
right
8.18. გარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისა

8.18. გარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისა

8.18. გარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისა

8.18. გარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისა

8.18. გარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისა

მიუთითებს, რომ ნიშნის მოქმედება არ ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელზედაც დამაგრებულია საცნობი ნიშანი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი .

right
right
right
right
8.19. სახიფათო ტვირთის კლასი

8.19. სახიფათო ტვირთის კლასი

8.19. სახიფათო ტვირთის კლასი

8.19. სახიფათო ტვირთის კლასი

8.19. სახიფათო ტვირთის კლასი

მიუთითებს, რომ ნიშნის მოქმედება ვრცელდება სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელსაც გადააქვს 19433-88 სახელმწიფო სტანდარტითგანსაზღვრული, დაფაზე მითითებული სახიფათო კლასის ტვირთი. დაფა გამოიყენება 3.32, 3.33 და 4.8.1−4.8.3 ნიშნებთან ერთად.

right
right
right
right
8.22.1.-8.22.3. წინააღმდეგობა

8.22.1.-8.22.3. წინააღმდეგობა

8.22.1.-8.22.3. წინააღმდეგობა

8.22.1.-8.22.3. წინააღმდეგობა

8.22.1.-8.22.3. წინააღმდეგობა

გამოიყენება 4.2.1, 4.2.2 და 4.2.3 ნიშნებთან ერთად, დაბრკოლების შემოვლისას მძღოლის უკეთ ორიენტირებისათვის.

right
right
right
right
8.13. მთავარი გზის მიმართულება

8.13. მთავარი გზის მიმართულება

8.13. მთავარი გზის მიმართულება

8.13. მთავარი გზის მიმართულება

8.13. მთავარი გზის მიმართულება

მიუთითებს მთავარი გზის მიმართულებას გზაჯვარედინზე. დაფა იდგმება 2.1, 2.3 და 2.4 ნიშნებთან ერთად, როცა გზაჯვარედინზე მთავარი გზა იცვლის მიმართულებას.

right
right
right
right
8.6.1. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.1. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.1. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.1. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.1. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

განსაზღვრავს სადგომზე სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ხერხს; ამასთანავე, 8.6.1 დაფა მიუთითებს, რომ სადგომზე ყველა სატრანსპორტო საშუალება უნდა დადგეს სავალ ნაწილზე ტროტუარის გასწვრივ.

right
right
right
right
8.6.2. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.2. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.2. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.2. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.2. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

განსაზღვრავს სადგომზე სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ხერხს; ამასთანავე, 8.6.1 დაფა მიუთითებს, რომ სადგომზე ყველა სატრანსპორტო საშუალება უნდა დადგეს სავალ ნაწილზე ტროტუარის გასწვრივ.

right
right
right
right
8.6.3. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.3. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.3. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.3. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.3. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

განსაზღვრავს სადგომზე სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ხერხს; ამასთანავე, დაფა მიუთითებს მსუბუქი ავტომობილისა და მოტოციკლის ტროტუართან მიმდებარე სადგომზე დაყენების ხერხზე.

right
right
right
right
8.6.4. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.4. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.4. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.4. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.4. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

განსაზღვრავს სადგომზე სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ხერხს; ამასთანავე, დაფა მიუთითებს მსუბუქი ავტომობილისა და მოტოციკლის ტროტუართან მიმდებარე სადგომზე დაყენების ხერხზე.

right
right
right
right
8.6.5. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.5. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.5. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.5. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.5. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

განსაზღვრავს სადგომზე სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ხერხს; ამასთანავე, დაფა მიუთითებს მსუბუქი ავტომობილისა და მოტოციკლის ტროტუართან მიმდებარე სადგომზე დაყენების ხერხზე.

right
right
right
right
8.6.6. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.6. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.6. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.6. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.6. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

განსაზღვრავს სადგომზე სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ხერხს; ამასთანავე, დაფა მიუთითებს მსუბუქი ავტომობილისა და მოტოციკლის ტროტუართან მიმდებარე სადგომზე დაყენების ხერხზე.

right
right
right
right
8.6.7. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.7. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.7. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.7. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.7. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

განსაზღვრავს სადგომზე სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ხერხს; ამასთანავე, დაფა მიუთითებს მსუბუქი ავტომობილისა და მოტოციკლის ტროტუართან მიმდებარე სადგომზე დაყენების ხერხზე.

right
right
right
right
8.6.8. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.8. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.8. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.8. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.8. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

განსაზღვრავს სადგომზე სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ხერხს; ამასთანავე, დაფა მიუთითებს მსუბუქი ავტომობილისა და მოტოციკლის ტროტუართან მიმდებარე სადგომზე დაყენების ხერხზე.

right
right
right
right
8.6.9. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.9. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.9. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.9. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

8.6.9. სატრანსპორტო საშუალების სადგომზე დაყენების ხერხი

განსაზღვრავს სადგომზე სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ხერხს; ამასთანავე, დაფა მიუთითებს მსუბუქი ავტომობილისა და მოტოციკლის ტროტუართან მიმდებარე სადგომზე დაყენების ხერხზე.

right
right
right
right