საგზაო ნიშნების ცნობარი - შენი ავტოსკოლა
settings
6.1. პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი

6.1. პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი

6.1. პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი

6.1. პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი

6.1. პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი

პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტის ნიშანი.

right
right
right
right
6.2. ავტოგასამართი სადგური

6.2. ავტოგასამართი სადგური

6.2. ავტოგასამართი სადგური

6.2. ავტოგასამართი სადგური

6.2. ავტოგასამართი სადგური

ავტოგასამართი სადგურის ნიშანი.

right
right
right
right
6.3. ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება

6.3. ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება

6.3. ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება

6.3. ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება

6.3. ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება

ავტომობილის ტექნიკური მომსახურების ნიშანი.

right
right
right
right
6.4. ავტომობილის რეცხვა

6.4. ავტომობილის რეცხვა

6.4. ავტომობილის რეცხვა

6.4. ავტომობილის რეცხვა

6.4. ავტომობილის რეცხვა

ავტომობილის რეცხვის ნიშანი.

right
right
right
right
6.5. ტელეფონი

6.5. ტელეფონი

6.5. ტელეფონი

6.5. ტელეფონი

6.5. ტელეფონი

ტელეფონის ნიშანი.

right
right
right
right
6.6. კვების პუნქტი

6.6. კვების პუნქტი

6.6. კვების პუნქტი

6.6. კვების პუნქტი

6.6. კვების პუნქტი

კვების პუნქტის ნიშანი.

right
right
right
right
6.7. სასმელი წყალი

6.7. სასმელი წყალი

6.7. სასმელი წყალი

6.7. სასმელი წყალი

6.7. სასმელი წყალი

სასმელი წყლის ნიშანი.

right
right
right
right
6.8. სასტუმრო ან მოტელი

6.8. სასტუმრო ან მოტელი

6.8. სასტუმრო ან მოტელი

6.8. სასტუმრო ან მოტელი

6.8. სასტუმრო ან მოტელი

სასტუმროს ან მოტელის ნიშანი.

right
right
right
right
6.9. კემპინგი

6.9. კემპინგი

6.9. კემპინგი

6.9. კემპინგი

6.9. კემპინგი

კემპინგის ნიშანი.

right
right
right
right
6.10. დასვენების ადგილი

6.10. დასვენების ადგილი

6.10. დასვენების ადგილი

6.10. დასვენების ადგილი

6.10. დასვენების ადგილი

დასვენების ადგილის ნიშანი

right
right
right
right
6.11. საპატრულო პოლიციის საგუშაგო

6.11. საპატრულო პოლიციის საგუშაგო

6.11. საპატრულო პოლიციის საგუშაგო

6.11. საპატრულო პოლიციის საგუშაგო

6.11. საპატრულო პოლიციის საგუშაგო

საპატრულო პოლიციის საგუშაგოს ნიშანი.

right
right
right
right
6.12. პოლიცია

6.12. პოლიცია

6.12. პოლიცია

6.12. პოლიცია

6.12. პოლიცია

პოლიციის ნიშანი.

right
right
right
right
6.16. საცურაო აუზი ან პლაჟი

6.16. საცურაო აუზი ან პლაჟი

6.16. საცურაო აუზი ან პლაჟი

6.16. საცურაო აუზი ან პლაჟი

6.16. საცურაო აუზი ან პლაჟი

საცურაო აუზის ან პლაჟის ნიშანი.

right
right
right
right
6.17. საპირფარეშო

6.17. საპირფარეშო

6.17. საპირფარეშო

6.17. საპირფარეშო

6.17. საპირფარეშო

საპირფარეშოს ნიშანი.

right
right
right
right
6.15. საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონა

6.15. საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონა

6.15. საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონა

6.15. საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონა

6.15. საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონა

საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონის ნიშანი.

right
right
right
right
6.14. საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონა

6.14. საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონა

6.14. საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონა

6.14. საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონა

6.14. საგზაო მოძრაობის თაობაზე ინფორმაციის გადამცემი რადიოსადგურის მიღების ზონა

საავარიო სამსახურთან რადიოკავშირის ზონის ნიშანი.

right
right
right
right
6.13. საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტი

6.13. საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტი

6.13. საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტი

6.13. საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტი

6.13. საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტი

საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების საკონტროლო პუნქტის ნიშანი.

right
right
right
right