საგზაო ნიშნების ცნობარი - შენი ავტოსკოლა
settings
ვერტიკალური

ვერტიკალური

ვერტიკალური

ვერტიკალური

ვერტიკალური

<pre> შუქნიშანი ვერტიკალური განლაგებით</pre>

right
right
right
right
ჰორიზონტალური

ჰორიზონტალური

ჰორიზონტალური

ჰორიზონტალური

ჰორიზონტალური

შუქნიშანი ჰორიზონტალური განლაგებით

right
right
right
right
დამატებითი სექციით

დამატებითი სექციით

დამატებითი სექციით

დამატებითი სექციით

დამატებითი სექციით

შუქნიშანი დამატებითი სექციით

right
right
right
right
სდექ!

სდექ!

სდექ!

სდექ!

სდექ!

სამარშრუტოებისა და ტრამვაის შუქნიშანი. მოძრაობა აკრძალულია მაშინ, როცა ჩართულია მხოლოდ 3 ზედა მაშუქი სიგნალი

right
right
right
right
მხოლოდ პირდაპირ

მხოლოდ პირდაპირ

მხოლოდ პირდაპირ

მხოლოდ პირდაპირ

მხოლოდ პირდაპირ

სამარშრუტოებისა და ტრამვაის შუქნიშანი. მოძრაობის ნებას რთავს მხოლოდ პირდაპირი მიმართულებით

right
right
right
right
პირდაპირ და მარჯვნივ

პირდაპირ და მარჯვნივ

პირდაპირ და მარჯვნივ

პირდაპირ და მარჯვნივ

პირდაპირ და მარჯვნივ

სამარშრუტოებისა და ტრამვაის შუქნიშანი. მოძრაობის ნებას რთავს მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ

right
right
right
right
რევერსული შუქნიშანი

რევერსული შუქნიშანი

რევერსული შუქნიშანი

რევერსული შუქნიშანი

რევერსული შუქნიშანი

გამოიყენება ისეთი ზოლების დასაორგანიზებლად, რომელზეც მოძრაობის მიმართულება პერიოდულად იცვლება

right
right
right
right